Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Opdatering fra investeringsdirektøren: Hvordan tegner fremtiden sig?

Vores tre scenarier tager alle sammen udgangspunkt i, hvordan det globale BNP kommer til at udvikle sig, hvilket atter giver et billede af, hvordan aktiemarkedet måske tilsvarende former sig fremover. Lige nu er optimismen relativt høj. Alt afhænger, har vi nu erfaret, af, hvordan smittesituationen udvikler sig. Her ser du en sammenfatning af de tre scenarier, vi arbejder med:

  • I Scenarie 1 sættes der relativt hurtigt en stopper for virussen. Vi oplever en global recession i seks måneder, indtil økonomien vender igen i fjerde kvartal i år.
  • I Scenarie 2 sættes der også hurtigt en stopper for virussen, men den vender tilbage med en ny bølge i efteråret. Recessionen fortsætter dermed hele vejen gennem 2020, og økonomien vender først igen i begyndelsen af 2021.
  • I Scenarie 3 får vi ikke kontrol over smitten, og nedlukningen af landene varer ved, indtil der er en vaccine klar, som kan distribueres i stor skala. Dette fører til en negativ økonomisk udvikling i størstedelen af 2021.

Status, Scenarie 1

Sådan som situationen er nu (slut-april) er det Scenarie 1, vi ser udspille sig. Vi er mere eller mindre på toppen af udbruddet i flere lande. Vi ved nu mere om, hvordan vi kan begrænse spredningen, og det har ført til en forsigtig genåbning i flere lande, hvilket er positivt for den globale økonomi. I dette scenarie er BNP faldet kraftigt fra første til andet kvartal, men det vil atter øges i de kommende to kvartaler. Hvis dette scenarie holder stik, vil BNP være tilbage på 2019-niveau ved udgangen af 2021. Dette er helt i tråd med de forudsigelser, den internationale valutafond IMF offentliggjorde i april.

GDP forcast.png

Hvad kan vi forvente af aktiemarkedet i Scenarie 1?

Det enkle svar er, at det globale verdensindeks MSCI World Index bør være på samme niveau ved udgangen af 2021, som det var ved udgangen af 2019. Det forudsætter, at prissætningen er den samme ved samme BNP. Som det fremgår af grafen, kan det betyde en markedsopgang på ca. 20 pct. fra nu (april 2020) til udgangen af 2021, målt i USD (markeret rød i grafen ovenfor). Dette er et konservativt bud i lyset af de enorme støttetiltag fra verdens centralbanker, og det er vigtigt at understrege, at dette kun er en udlægning og ingen garanti for et fremtidigt afkast. NB. Ingen af scenarierne tager højde for evt. ændringer i valutakursen.

Hvordan skal man agere som investor i Scenarie 1?

Scenarie 1 siger lidt om volatiliteten i markedet, som fortsat vil befinde sig på et højere niveau end normalt. Sådan fortsætter det, indtil vi er sikre på, at det er dette scenarie, der holder stik. Hvis dette scenarie 'vinder', bør investorerne således kende deres besøgstid og tænke i at sprede deres investeringer de kommende måneder for at få glæde af upsiden. Men husk: Dette er udelukkende scenarier baseret på antagelser og kan på ingen måde betragtes som færdige facitlister.

Vi følger udviklingen nøje og opdaterer de forskellige scenarier og vores vurdering af, hvilket vi finder mest sandsynligt. Det er let blot at håbe på, at Scenarie 1 bliver en realitet, for det er den mest optimistiske prognose. Men netop derfor er det også utroligt vigtigt at være ordentligt forberedt på de to andre scenarier.

Dette er absolut en forenklet måde at anskue markederne på, men jeg foretrækker at holde visse ting simple i en kompliceret verden. Vi er helt sikre på, at aktiemarkedet vender igen på et tidspunkt. Selskaber, der formår at være fleksible, at tilpasse sig og lancere nye produkter, vil komme til at tjene peneg igen. Nogle selskaber vil ikke klare skærene, men flertallet vil. Det er her, vi som aktiv forvalter har en fordel. Vi kan nemlig fokusere på at investere i vinderne og styre uden om taberne på langt sigt.

Tal med os

Det er værd at huske, at vi som langsigtede investorer har oplevet store op- og nedture i markederne mange gange. Markederne er altid steget igen efter nedturen. Derfor er tålmodighed helt afgørende.

I en periode som denne med høj volatilitet og stor usikkerhed anbefaler vi altid, at du tager en snak med os, før du handler.

Du er meget velkommen til at kontakte vores rådgiverteam, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.

 

Coronavirus

Markederne i november: Væksten holdt næsten hele måneden

Den kraftige vækst i de globale aktiemarkeder prægede store dele af november, lige indtil en ny ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Coronavirus

Opdatering fra CEO'en: Et meget særligt år

Hvad har vi lært af 2020? Pandemien har mindet os om vores egen sårbarhed, og et positivt resultat ...

SKAGEN Vekst: Støt kurs gennem den perfekte storm

Coronapandemien skabte modvind i SKAGEN Vekst, men forvalterne holder fast i fokus: At skabe ...

Opdatering fra CEO'en: Halvårskrisen – og hvordan man kommer videre

I mere end et halvt år har vi levet med de udfordringer, der er fulgt i kølvandet på den globale ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up