Gå til hovedindhold
3 min læsetid

Markedsopdatering d. 18. marts: Store tiltag og løfter om flere

De store markedssvingninger fortsatte tirsdag. På et tidspunkt steg den amerikanske dollar næsten 2 pct. mod euroen, noget der sker uhyre sjældent, og som må ses som et tegn på et stresset marked, hvor alle ønsker at sikre sig nok dollar på lager.

Den amerikanske centralbank Fed iværksatte nye aggressive initiativer tirsdag med det formål at sikre, at markederne fungerer, og fandt værktøjet fra finanskrisen frem igen:

De relancerede nemlig en såkaldt Primary Dealer Credit Facility, hvor store finansinstitutioner (24 banker) får adgang til kortfristede lån mod pant i obligationer og aktier som sikkerhed for lånene.

Fed vil også lancere en Commercial Paper Facility, som kan yde lån til amerikanske selskaber i et forsøg på at medvirke til bedre likviditet i det 1,1 billioner USD store marked for kortfristede værdipapirer. Amerikanske selskaber bruger den type værdipapirer (Commercial Papers) til at finansiere løbende udgifter, fx lønninger.

Der er dårlig likviditet i det norske pengemarked. I Norge forventer man, at centralbanken (Norges Bank) sætter yderligere ind med både at øge tilførslen af likviditet til bankerne og sætte renten ned, gerne helt ned til nul. Der er også forventninger om, at 'Statens Obligasjonsfond' relanceres. Den blev tidligere brugt i Norge til at tilføre selskaber likviditet via obligationsmarkedet.

Samtidige lægger regeringer verden over stadigt flere penge på bordet:

Præsident Trump lover 1.000 mia. dollar, det svarer til 5 pct. af BNP, til erhvervslivet. Det er også blevet foreslået, at man slet og ret giver alle amerikanske statsborgere 1.000 dollar i kontanter. Premierminister i Storbritannien Boris Johnson lægger endnu flere penge per indbygger på bordet: Totalt set 350 mia. pund. Alle G7-landene har lanceret tilsvarende pakker.

Opsummering af fondene

  • Bruger tilgængelig likviditet til at investere i gode køb.
  • Gennemfører mindre justeringer i porteføljerne.

Tal med os

Det er værd at huske, at vi som langsigtede investorer har oplevet store op- og nedture i markederne mange gange. Markederne er altid steget igen efter nedturen. Derfor er tålmodighed helt afgørende.

I en periode som denne med høj volatilitet og stor usikkerhed anbefaler vi altid, at du tager en snak med os, før du handler.

Du er meget velkommen til at kontakte vores rådgiverteam, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.