Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

Vi forholder os fattet og forsigtigt

Investeringsteamet er fuldt ud operative under coronakrisen, og vi bruger vores fælles erfaringer og individuelle ekspertiser, så vi kan ride stormen i aktiemarkedet af. Dette indebærer bl.a., at porteføljeforvalterne sikrer sig mod vindstød, og at de positionerer sig således, at de opnår bedst muligt afkast, når verden begynder at normalisere sig igen.

Over de seneste seks uger har vi set en række historiske markedsbevægelser, efterhånden som coronavirussen har spredt sig. På kort tid udviklede der sig en handelskrise og relativt hurtigt også en økonomisk krise. Det amerikanske S&P 500 indeks mistede en tredjedel af værdien på lidt over en måned, det hurtigste fald i indeksets historie, inden indekset efterfølgende havde sin bedste tre-dages periode siden depressionen.

Billigere aktier med høj risiko

Aktier ser fortsat ud til at være værdiansat korrekt trods de seneste op- og nedture. Det globale indeks MSCI AC World Index handles til en P/E på 12.9x. Aktiemarkedet er faldet med 25 pct. i februar men værdiansættes kun en smule under gennemsnittet set over en 10-årig periode (13.2x). Dette viser, hvor højt aktier var prissat inden krisen, og at investorer fortsat bør være selektive i deres investeringer. Nøgletallene ventes at stige igen, eftersom indtjeningsestimaterne utvivlsomt vil falde betydeligt i 2020.

Mange institutionelle investorer efterspørger i øjeblikket aktieeksponering, mens enkelte markeder fortsat er relativt dyre, særligt med tanke på den økonomiske usikkerhed vi befinder os i. For eksempel handles S&P 500 nu til en cyklisk justeret Shiller P/E på 24.9x, som er højere end det historiske gennemsnit på 17.0x og mere end dobbelt så højt som de 11.7x, der gjaldt under finanskrisen. Der er fortsat en risiko for flere coronarelaterede fald i markederne. At have god insigt i selskaberne og de risici, de er udsat for, er vigtigere end nogensinde.

Med dette for øje, har vi for nyligt tilføjet et par defensive selskaber til porteføljerne, herunder teleselskaber i Asien og Europa og en USA-baseret medie- og underholdningsgruppe. Begge dele har modstandsdygtige forretningsmodeller og er godt rustet mod den nuværende markedsituation. Vi ser frem til at dele flere detaljer vedr. de nye investeringer i de kommende kvartalsrapporter.

En anden fordel ved at have en aktiv tilgang til investering er, at vi kan vælge kvalitetsselskaber, som vil skabe merafkast så snart økonomien vender og stemningen i markedet forbedres. Det vil være uklogt at estimere, hvornår det vil ske, men opmuntrende PMI-tal fra Kina kan være en indikator for, hvor hurtigt markederne kan vende tilbage. Fondenes brede mandater gør, at de kan vælge de stærkeste selskaber i verden til priser, som vi ikke tidligere har set. Det er en klar fordel for SKAGENs kunder.

Nogle af de mere offensive selskaber, vi netop har investeret i til fordelagtige priser, befinder sig i energi- og minesektoren. I tillæg hertil har vi investeret i et amerikansk finansselskab med lavere direkte eksponering mod de sektorer, der er mest udsatte for lavere økonomisk aktivtet.

Muligheder i svingningerne

VIX-indekset, der måler volatiliteten eller svingningerne i markeder, viser investorernes opførsel. Markedssvingningerne i marts var de største i indeksets historie. For eksempel så man i marts det største procentvise fald i S&P 500 siden Black Monday i 1987, men også den største stigning siden 1933. I vores porteføljer finder vi også eksempler på selskaber, der har haft store udsving, op til 20 procentpoint i løbet af en dag. Det giver gode muligheder for aktive forvaltere.

Noget, som er meget let at forudse er, at markeder vil være ustabile indtil antal coronasmittede topper. Jeg kan sagtens forstå, at svingningerne i markederne kan være utrygge for kunderne, samtidig med at det åbner en masse muligheder for de, der er vant til at udvælge aktier. Desuden har vi i SKAGEN fordelen af at have koncentrerede porteføljer. Det gør det enklere at bevare overblikket, og vi har udnyttet, at kurserne på det seneste er toppet, hvorfor vi har solgt ned og dermed sikret fondene. Et godt eksempel er den amerikanske supermarkedskæde Kroger, som steg 50 pct. i sidste måned, og dermed nåede det kursmål, vi havde sat, tidligere end forventet.

Vi ligger også inde med et stort bibliotek af selskabsanalyser, som vi har bygget op over mange år. Det består af både tidligere positioner i porteføljerne og investeringsideer, som kan blive relevante, efterhånden som prisen bliver rigtig. Fondene har god likviditet og er godt positioneret til at udnytte gunstige markedsbevægelser.

I stedet for at skulle opgive de mange markeder, som passive investorer er nødt til, finder jeg trøst i, at vi har kontrol over vores egen skæbne og kan være proaktive forvaltere af vores fonde. Foruden at være selektive betyder vores langsigtede investeringshorisont, at vi kan koncentrere os om grundlæggende forhold i virksomhederne frem for kortsigtet markedsstøj. Ved fortsat at være disciplinerede og trofaste over for investeringsfilosofien har jeg tillid til, at det hårde arbejde, vi udfører i denne periode, vil betale sig på længere sigt.

 

Coronavirus

Markederne i november: Væksten holdt næsten hele måneden

Den kraftige vækst i de globale aktiemarkeder prægede store dele af november, lige indtil en ny ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Coronavirus

Opdatering fra CEO'en: Et meget særligt år

Hvad har vi lært af 2020? Pandemien har mindet os om vores egen sårbarhed, og et positivt resultat ...

SKAGEN Vekst: Støt kurs gennem den perfekte storm

Coronapandemien skabte modvind i SKAGEN Vekst, men forvalterne holder fast i fokus: At skabe ...

Opdatering fra CEO'en: Halvårskrisen – og hvordan man kommer videre

I mere end et halvt år har vi levet med de udfordringer, der er fulgt i kølvandet på den globale ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up