Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
6 min læsetid

Bremain eller Brexit?

Der er ingen tvivl om, at markederne på kort sigt er bekymrede for et eventuelt flertal for løsrivelse. Det dramatiske højdepunkt indtraf i denne uge, hvor avisen The Sun anbefalede sine læsere at stemme for et Brexit, der er en sammentrækning af Britannia og exit.

- Et flertal for at forlade EU vil helt klart skabe endnu større usikkerhed. Markederne indregner fortsat, at Storbritannien stemmer for et EU-medlemskab. Sker det ikke, vil vi derfor se øget uro i finansmarkederne, siger porteføljeforvalter Jane Tvedt, der forvalter obligationsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus.

Citibank skrev den 14. juni i et notat til investorerne, at der er 68 procent sandsynlighed for, at Storbritannien bliver i EU. Meningsmålinger viste dog op til weekenden et lille flertal for Brexit. Det er dette lille flertal og den øgede sandsynlighed for et Brexit, som har ført til uroen i finansmarkederne. Pundet er blevet svækket med næsten 3 procent mod den amerikanske dollar og euro siden udgangen af maj. FTSE 100 er tilsvarende faldet med næsten 5 procent målt i pund i samme periode.

Søger mod sikre havne

Det er ikke kun i Storbritannien, at folkeafstemningen har påvirket markederne. Også andre lande har kunnet mærke usikkerheden.

Udviklingen har blandt andet ført til, at renten på lange tyske og schweiziske statsobligationer er faldet til rekordlave niveauer. Renten på den tyske ti-årige statsobligation er for første gang faldet til under nul. Det skete efter, at verdens investorer har søgt tilflugt i såkaldt sikre havne op til folkeafstemningen. Frygten går på, at markedet vil være turbulent oven på et eventuelt nej til fortsat medlemskab.

- Hvis resultatet bliver en løsrivelse, kan markedet selvfølgelig efterfølgende opleve et slags tilbagefald. Efter de seneste dages markedsbevægelser er en del allerede indregnet, men det kan stadig komme som et chok, siger Tvedt.

Der er stor usikkerhed omkring, hvordan et ja til Brexit vil smitte af på andre lande i unionen. Hvis politikere i andre lande også begynder at tale om en udmeldelse, kan det plante en tvivl om unionens fremtid.

- Tvivlen er nok det mest bekymrende. Finansmarkederne bryder sig ikke om usikkerhed. Når resultatet først er klart, vil der uanset udfaldet ikke gå lang tid, før tingene falder til ro igen. De forskellige centralbanker vil desuden arbejde hårdt for at stabilisere markederne, siger Jane Tvedt.

Moderat niveau på stressindekset

Bank of Americas globale økonomiske stressindeks viser, at de fleste investorer i verden forventer, at afstemningen ikke vil få systemiske konsekvenser. Indekset beregnes ved at måle risiko, efterspørgsel på instrumenter til at sikre investeringer samt kapitalflow i det globale finansielle system. Alle målinger over 0 viser et højere finansielt stressniveau end det normale. Indekset opdateres dagligt og lå den 16. juni på 0,7. Det er ganske vist det højeste niveau siden februar, men langt lavere end de 1,3 i 2011, hvor eurokrisen var på sit højeste, og de 3,0 under finanskrisen i 2008, ifølge tal fra Bloomberg.

At indekset ikke ligger højere, hænger nok sammen med, at markedet fortsat tror mest på, at Storbritannien stemmer for at blive i unionen. Samtidig behøver det modsatte resultat ikke at få lige så negative konsekvenser for resten af verden, som tilfældet var i 2008 og 2011.

Hvad indebærer et Brexit?

Et flertal for Brexit betyder ikke, at Storbritannien forlader unionen den følgende dag. Det er der flere grunde til. Afstemningen er for det første ikke politisk bindende i sig selv. Når resultatet foreligger, vil den britiske regering vælge, hvad den vil gøre. Men når det er sagt, vil det blive meget svært for regeringen at gå imod befolkningens holdning. En løsrivelse vil selvfølgelig få både økonomiske, politiske og diplomatiske konsekvenser efter over 40 års medlemskab.

Storbritannien skal ved en eventuel udmeldelse i løbet af de kommende år tilpasse sig en anden rolle over for det indre marked og kan miste arbejdspladser, som formentlig vil blive flyttet ind i unionen. Usikkerhed kan gå ud over virksomhedernes investeringslyst.

Manglende handelsaftaler kan desuden reducere handlen med andre lande, da EU er den største handelspartner. Storbritannien skal i givet fald forhandle om, hvordan de skal være tilknyttet Europa, efter at medlemskabet er udløbet, og det vil tage tid. EU kan besværliggøre denne proces for at forhindre, at andre medlemslande får samme ide. I det lange løb vil afstemningen derimod ikke få den store betydning.

- Et lands økonomiske aktivitet er på lang sigt drevet af faktorer som ændringer i produktivitet, adgang til kapital og arbejdskraft. Hvis Storbritannien lukker grænserne for indvandring af arbejdskraft, vil det på lang sigt kunne påvirke evnen til vækst på grund af lavere vækst i arbejdsstyrken. Mindre kapitalinflow til Storbritannien vil desuden hæmme evnen til vækst. Men der er stor usikkerhed omkring den langsigtede virkning, som i høj grad vil afhænge af de nye rammebetingelser, og af hvordan Storbritannien vil tilpasse sig uden for EU, siger Tvedt.

Brexit i SKAGEN-sammenhæng

Folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab vil i en periode skabe turbulens i markederne. Det er her vigtigt at vide, at SKAGENs aktiefonde har en relativt lille direkte eksponering mod Storbritannien i betragtning af fondenes størrelse. Aktiefonden SKAGEN Global har den højeste eksponering med en vægt på 7,5 procent, hvilket er på linje med verdensindekset fra MSCI. Af SKAGEN m2s midler er 2,8 procent anbragt i Storbritannien, og aktiefonden SKAGEN Focus har ca. 2 procent i samme marked. Aktiefondene SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Vekst har dags dato ingen eksponering mod Storbritannien. Ser vi på eksponeringen mod resten af Europa, bliver tallene højere.

SKAGEN Global har i alt investeret 30 procent af midlerne i europæiske lande uden for Norden, inklusive investeringerne i Storbritannien. Til sammenligning har SKAGEN m2 23 procent i Europa uden for Norden, og for SKAGEN Focus er det tilsvarende tal 25 procent. Emerging Market-fonden SKAGEN Kon-Tiki har ikke mere end 1,4 procent af sine investeringer i Europa.

Obligationsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus har ingen direkte eksponering mod Storbritannien, men har i alt investeret hhv. 16 og 33 procent af midlerne i euroområdet.

- Vi forventer ikke, at Storbritannien forlader EU, men vi er opmærksomme på de markedssvingninger, folkeafstemningen kan medføre. Der kan selvfølgelig komme bevægelser, men de kan give investeringsmuligheder både i aktie- og rentefondene, slutter Tvedt.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up