Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Godt forberedt til Brexit

Trods udbredt politisk panik fokuserer SKAGEN, som altid, på porteføljeselskaberne, når de skal forstå, hvad det er, der kan skabe den største værdi for investorerne på langt sigt. Den politiske usikkerhed, som Brexit fortsætter med at skabe, udgør en politisk risiko for selskaber baseret i Storbritannien. Porteføljeforvalterne anser denne risiko for at være den samme, som med så mange andre "kendte ubekendte", som vores selskaber står overfor. På samme måde vurderer vi, i hvilket omfang vi kan styre og minimere risikoen, og hvor stor den samlede trussel udgør for porteføljerne.

Strukturelt Brexit beredskab

Af alle vores fonde har SKAGEN Global den største eksponering til britiske børsnoterede selskaber med 13 procent af fonden investeret i tre virksomheder. Forsikringsselskabet Hiscox (4,9 procent) og Beazley (4,8 procent) repræsenterer to ud af tre investeringscases, som forvalterne har størst tro på. Som man kan forvente af virksomheder, hvor risikoanalyser er en vigtig del af deres forretning, er begge virksomheder godt rustet til at håndtere eventuelle ændringer.

”Vi er klar til Brexit, selvom de britiske politikere ikke er”, skrev Hiscox’s administrerende direktør, Bronek Masojada, i sin årsrapport. Hiscox er et globalt forsikringsselskab hvor ca. 18 procent af omsætningen stammer fra Storbritannien, og ca. 12 procent kommer fra Vesteuropa. I 2018 var omsætningen 3,8 mia. USD, og resultatet før skat var 137 mio. USD. En investering på relativt beskedne 15 mio. USD blev brugt på, hvad formanden i årsrapporten beskrev som "strukturelle forberedelser til Brexit", hvilket virker som en fornuftig investering.

Kun 4 procent af Beazly's indkomst kommer fra EU, men selskabet virker også godt forberedt. Administrerende direktør, Andrew Horton, skrev i årsrapporten: "Selvom vi er baseret i Storbritannien, bør Brexit ikke være en uoverstigelig udfordring for Beazley. Jeg mener, at vi har gjort alt, hvad vi kan for at håndtere virkningerne." Dette omfatter planer for tre forskellige scenarier; et hårdt Brexit, en overgangsordning eller, at Storbritannien forbliver i EU.

Godt forberedt

Begge selskaber har etableret europæiske kontorer for at fortsætte forsikringsvirksomheden fra EU og vil gøre brug af den nyåbnede Lloyd’s i Bruxelles til forsikring i EØS-området. Tidligere brugte de Lloyd’s i London. SKAGEN Global mødte for nyligt ledelsen i begge selskaber, og porteføljeforvalterne mener, at den langsigtede investeringscase for begge positioner fortsat er attraktiv, uanset markedets uro på kort sigt.

 

SKAGEN Globals øvrige eksponering mod britisk børsnoterede selskaber er RELX, som er fondens 7. største position og udgør 3,3 procent af porteføljen. Forlaget, tidligere kendt som Reed Elsevier, får ca. en fjerdedel af omsætningen på 7,5 mia. GBP fra Europa, hvoraf ca. 7 procent kommer fra Storbritannien. Finansdirektør Nick Luff sagde for nylig i et interview, at han "forventer få problemer fra Brexit". Selskabet, der både er noteret i London og Amsterdam, valgte sidste år at flytte hovedkvarteret til Storbritannien.

Business as usual

Af SKAGENs øvrige fonde med en vis eksponering mod børsnoterede selskaber i London er SKAGEN Insight, der har 3,4 procent porteføljen investeret i Stock Spirits [1]. Alkoholproducentens omsætning fra det britiske marked er ubetydelig. 90 procent af salget kommer fra Polen, Tjekkiet og Italien [2]. Formand David Maloney udtalte i årsrapporten, at "vi følger nøje Brexits mulige effekter, men vores vurdering er, at det ikke vil have store konsekvenser, da vi ikke eksporterer til eller fra Storbritannien." Rapporten indeholder også en fuldstændig risikovurdering af Brexits indvirkning på handel, skat, ansatte og økonomiske faktorer. Rapporten konkluderer, at truslen er ubetydelig.

Selvom det ikke er en del af vores investeringscase, så kan Stock Spirits rent faktisk få fordel af valutakursudviklingen, hvis Brexit fortsætter med at lægge pres på pundet, da selskabets omkostningsbase er i Storbritannien og indtægterne kommer fra udlandet.

Muligheder for value-investorer

I forhold til opbygningen af ​​vores porteføljeselskaber er forvalterne komfortable med de potentielle risici fra Brexit. De vil fortsat følge situationen i Storbritannien nøje og konsekvenserne for selskaberne løbende. Et hårdt eller ukontrolleret Brexit vil sandsynligvis påvirke alle aktivklasser, også britiske aktier. Både Hiscox og RELX er noteret på FTSE 100, og kan opleve øget volatilitet, hvis passive investorer beslutter at sælge ud af aktierne.

Der er flere fordele for aktive investorer, som SKAGEN, og vi er klar til udnytte de muligheder, der opstår i eventuelle urolige markeder i kølvandet på Brexit.

 

[1] Pr. 28. februar 2019

[2] pr. 30. september 2018

Brexit

Theresa May gav en forsmag på Brexit

Da den britiske premiereminister Theresa May holdt sin tale "Global Britain" i forrige uge, ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Brexit

Brexit og vores aktiefonde

Det har været et krævende første halvår i de globale finansmarkeder.

Jagten på en sikker havn efter Brexit

Brexit har helt som forventet skabt stor turbulens på markederne, hvor internationale finansmedier ...

Moderate kursfald efter Brexit

Det britiske nej skaber lige nu store overskrifter verden over. Panikstemningen matcher dog ikke ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up