Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
2 min læsetid

Storebrand-koncernen styrker klima-policy i kampen for grøn omstilling

24. august 2020

Storebrand-gruppen har netop lanceret en ny klima-policy. Storebrand har forpligtet sig til at reducere drivhusgasudledningen i investeringsporteføljerne til nul inden 2050, og den nye klima-policy vil yderligere styrke engagementet og frasalgsinitiativerne som en del af en vidtrækkende strategi- og investeringsmetodik. 

Aktivt ejerskab

Policy'en, der omfatter alle fonde under Storebrand-koncernen, også SKAGENs, vil betyde, at vi i SKAGEN kan bruge vores aktive ejerskabspositioner til at stimulere klimapraksisserne i porteføljeselskaberne. Vi mener, at netop aktivt engageret ejerskab er et af de bedste værktøjer til at effektuere forandring, og vi vil gøre vores yderste for at opbygge en positiv dialog med selskaberne og støtte dem i transitionen mod et lavere CO2-aftryk og klimamodstandsdygtige aktiviteter, både individuelt og gennem investorinitiativer som fx PRI og Climate Action 100+. 

SKAGEN blev for nyligt en del af Transition Pathway Initiative (TPI), et investor-ledt initiativ, der vurderer, hvor parate selskaber er til transitionen mod en lav-CO2-økonomi. Dette bliver helt centralt for vores engagement med selskaber, der er ansvarlige for betydelig CO2-udledning. Læs mere her.

Strengere eksklusionskriterier

Den nye policy strammer også kriterierne for virksomheder, der bidrager heftigt til klimaforandringer. Selskaber, der lobbyer aktivt imod Paris-aftalen bliver som eksempel fremover udelukket fra investeringsuniverset.

Eksisterende restriktioner for kul og oliesand er også blevet strammet yderligere, så de nu omfatter alle selskaber, der har mere end fem procent af indtjeningen fra sådanne aktiviteter. Vi vil hellere ikke længere investere i selskaber, der bidrager til skovrydning gennem ikke-bæredygtig produktion af palmeolie, kvægdrift og tømmer.

Klima-policy'en omfatter også information om, hvordan Storebrand vil foretage investeringsbeslutninger i tråd med videnskabeligt konsensus og omdirigere pengestrømmene, så de går i retning mod lav-CO2-selskaber for dermed at gøre det nemmere for kunderne at bidrage til en lav-CO2-fremtid. Policy'en i sin helhed, finder du her (engelsk).

 

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.