Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Vindmøller i solnedgang
På mange måder viser investorerne politikerne vejen, når det kommer til klimaændringer. På billedet ser man vindmøller i Rubio, Spanien. Foto: Anna Jiménez Calaf/Unsplash

Den stigende bevidsthed omkring miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (ESG) i forbindelse med investeringsbeslutninger er i fremgang. Etisk og bæredygtig forretningsudvikling er vigtigt i kampen om at tiltrække både kunder og kapital.

  • Hvordan kan en stærk ESG-profil give konkurrencefortrin og merafkast?
  • Hvordan kan det at håndtere klimaforandringer skabe muligheder og styrke selskabsengagementet?

Læs hele artiklen (på engelsk).

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up