Gå til hovedindhold
Vindmøller i solnedgang
På mange måder viser investorerne politikerne vejen, når det kommer til klimaændringer. På billedet ser man vindmøller i Rubio, Spanien. Foto: Anna Jiménez Calaf/Unsplash

Den stigende bevidsthed omkring miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (ESG) i forbindelse med investeringsbeslutninger er i fremgang. Etisk og bæredygtig forretningsudvikling er vigtigt i kampen om at tiltrække både kunder og kapital.

  • Hvordan kan en stærk ESG-profil give konkurrencefortrin og merafkast?
  • Hvordan kan det at håndtere klimaforandringer skabe muligheder og styrke selskabsengagementet?

Læs hele artiklen (på engelsk).

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.