Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler.

Nasdaq Copenhagen har meddelt godkendelse af SKAGEN AS's anmodning om afnotering af SKAGEN Avkastning fra Nasdaq Copenhagen.

Sidste handelsdag for SKAGEN Avkastning vil være onsdag den 14. juni 2023.

Herefter vil SKAGEN Avkastning fortsætte som unoteret værdipapir i Danmark. Danske investorer vil således fortsat kunne købe og sælge andele i fonden efter afnotering fra NASDAQ Copenhagen.

Efter gennemførelse af afnoteringsprosessen vil kunderne finde information om fondens kurs (NAV) på SKAGENs hjemmeside med daglig opdateret fondskurs. Her vil kunderne også få anden relevant information.

Skattemæssige konsekvenser

I de tilfælde, hvor investeringsbeviset både før og efter afnoteringen er placeret i et særskilt depot tilknyttet en pensionsopsparingskonto, skiftes der ved afnoteringen værdiansættelsesmetode fra hovedreglen i PAL § 15, stk. 3, til den specifikke værdiansættelsesmetode for unoterede beviser i PAL § 15, stk. 7.

I øvrige tilfælde har SKAGEN ikke identificeret yderligere skattemæssige konsekvenser for kunderne ved overgang fra noteret til unoteret fond.

Øvrige konsekvenser

Det kan være højere kurtage for handel i unoterede fondsandele sammenlignet med hvad som er tilfældet med handel i noterede fondandele. Kunderne kan med fordel undersøge dette nærmere med sin bank.

SKAGEN har ikke identificeret andre negative konsekvenser af særlig betydning for kunderne.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 7010 4001 eller på kundeservice@skagenfondene.dk

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, adm. direktør

Henrik Rasmussen, kundechef

Denne meddelelse kan også findes på Nasdaq News.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up