Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

SKAGEN AS har d.d. ansøgt Nasdaq Copenhagen om accept for en afnotering af SKAGEN Avkastning fra handel på Nasdaq Copenhagen snarest muligt.

SKAGEN Avkastning er en obligationsfond, som placerer en stor del af fondens midler i norske rentebærende omsættelige værdipapirer. Fonden har ikke opnået ønsket interesse fra danske investorer, og SKAGEN vurderer, at dette i særlig grad er relateret til valutaeksponeringen mod NOK. Der er heller ikke grund til at tænke sig, at der vil blive en øget interesse for fonden fremover.  Af den grund har administrationen i SKAGEN AS, som er beslutningsbemyndighed, besluttet at søge om afnotering.

Der vil tilgå markedet en ny meddelelse, når Nasdaq Copenhagen har behandlet ansøgningen. Såfremt Nasdaq Copenhagen godkender ansøgningen vil afnoteringen ske 4 uger efter godkendelse.

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 7010 4001 eller på kundeservice@skagenfondene.dk

Venlig hilsen

SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, adm. direktør

Henrik Rasmussen, kundechef

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up