Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Andelsejerne i SKAGEN Avkastning indkaldes hermed til andelsejermøde for at behandle forslag til ændring i vedtægternes § 3 Regler for investering af værdipapirfondens midler og § 5 Omkostninger.

Du finder den detaljerede indkaldelse, stemmeseddel og fuldmagt på SKAGENs norske hjemmeside www.skagenfondene.no.

Mødet afholdes 24. juni 2022 kl. 14 i SKAGENs lokaler i Stavanger: Skagen 3 (5. sal på Torgterrassen).

Du kan forhåndsstemme ved at indsende stemmesedlen via e-mail legal@@skagenfondene.no eller med almindelig post til SKAGEN AS, Postboks 160, N-4001 Stavanger, Norge. Stemmesedlen skal være SKAGEN i hænde senest d. 22. juni 2022.

Venlig hilsen
SKAGEN Fondene

Søren Risager Rasmussen, Adm. Direktør                       Henrik Rasmussen, Kundechef

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up