Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Finanstilsynet har godkendt de foreslåede ændringer i mandatet for obligationsfonden SKAGEN Avkastning, og Storebrand Asset Management (SAM) overtager forvaltningen af fonden. Begge ændringer træder i kraft d. 1. september 2022.

Når ændringen i mandatet træder i kraft, får kunderne adgang til en portefølje af primært norske og nordiske obligationspapirer. Fonden vil have en fleksibel fordeling med op til 25 pct. obligationer af kreditkvalitet BB+ eller lavere (high yield). Som følger heraf vil det forventede afkast og den forventede risiko øges. Kunderne vil få fordel af et reduceret forvaltningshonorar, der sænkes fra 0,5 pct. til 0,4 pct.

Fondens referenceindeks ændres også for at reflektere ændringen i mandatet til et kombineret indeks, bestående af 92 pct. i NBP Norwegian RM3 Floating Rate Index NOK og 8 pct. i NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged.

På grund af de markante ændringer i fondsmandatet vil SKAGEN Avkastning ikke kunne videreføre sin afkasthistorik, som derfor startes forfra efter ændringen i mandatet. Dette har ikke betydning for andelsejernes investeringer.

Nye porteføljeforvaltere

SKAGEN Avkastning vil herefter forvaltes af porteføljeforvalterne Ola Bjerkestrand Moe og Per Inge B. Heggem, som har været forvaltere i Storebrand Asset Management i hhv. seks og tolv år. Storebrand Asset Management har et rigtigt godt og veletableret miljø for både makroøkonomisk analyse og obligationer, og koncernen er en af de ledende obligationsforvaltere i Skandinavien.

SKAGEN Avkastning vil fortsat være en selvstændig obligationsfond under SKAGEN-brandet. Kunderne vil modtage nyhedsbreve, månedsrapporter og invitationer fra os præcis som hidtil. Nuværende porteføljeforvalter i SKAGEN Avkastning Sondre Solvoll Bakketun vil fortsat have forvalteropgaver i SKAGENs porteføljeafdeling.

For yderligere information om fondens mandat, se fondens prospekt. Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 40 01 eller pr. email: kundeservice@skagenfondene.dk

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up