Gå til hovedindhold

SKAGENs fem aktiefonde SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Focus, SKAGEN Vekst og SKAGEN Insight skifter 1. januar 2020 skattestatus. Fondene går fra at være aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning til at være aktiebaserede investeringsselskaber.

Hvad betyder ændringen for dig?

Investeringer foretaget med selskabsmidler eller pensionsmidler bliver skattemæssigt behandlet på samme måde som hidtil. Du kan læse mere om beskatning af pensions- og selskabmidler ved at klikke på de respektive links nedenfor.

Er du investeret med frie midler, vil du opleve at det bliver lettere at beregne skatten af din investering i SKAGENs aktiefonde.

Fra det nye indkomstår skal SKAGEN ikke længere beregne en minimumsindkomst for aktiefondene, og beskatning af investeringer med frie midler sker fremover efter lagerprincippet i aktieindkomsten. Det betyder, at du som investor bliver beskattet af årets kursavance korrigeret for eventuelle køb og salg foretaget i indkomståret.  

Ændringen i skattestatus betyder også, at der kommer en bredere mulighed for at fradrage eventuelle tab. Med de gældende regler er det kun tilladt at fradrage tab i aktieindkomsten på lignende værdipapirer. Med de nye regler kan tab fradrages i aktieindkomsten eller i den samlede slutskat for året.

Ændringen i skattestatus åbner ligeledes op for muligheden for at investere via viksomhedsskatteordnigen (VSO). Du kan læse om investering med VSO midler i SKAGEN aktiefonde ved at klikke på linket nedenfor.

I forbindelse med den skattemæssige statusændring bliver 2020 et overgangsår, hvor minimumsindkomsten beregnet for 2019, får en skattemæssig effekt på årsopgørelsen i 2020.

Nedenfor kan du klikke ind og læse mere om overgangsordningen og hvordan din investering bliver beskattet i 2020 og frem:

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.