Gå til hovedindhold

Bestyrelsen i forvaltningsselskabet SKAGEN AS (SKAGEN) har bestyrelsesmedlemmer valgt af investorerne (andelsejerne) i SKAGENs investeringsfonde. Valget finder sted på et årligt valgmøde, hvor valgkomitéen indstiller kandidaterne. Valgkomiteen består af Trude Marit Risnes (leder), Terje Vareberg og Per Olof Höglund.

På valgmødet den 6. marts 2019 skal der vælges et andelsejervalgt bestyrelsesmedlem for en toårig periode.

Kriterier for andelsejervalgte bestyrelsesmedlemmer i SKAGEN:

  • De skal opfylde nødvendige krav om hæderlig vandel og erfaring.
  • De må ikke være aktieejer, tillidsvalgte eller ansat i SKAGEN AS, Storebrand Asset Management AS eller Storebrand ASA, et andet forvaltningsselskab af investeringsfonde eller Handelsbanken (depotmodtager for SKAGENs fonde).
  • De må ikke have en nær personlig relation til bestyrelsesmedlemmerne, hovedaktionærer eller nogle fra den daglige ledelse i SKAGEN AS, Storebrand Asset Management AS eller Storebrand ASA.
  • De må ikke være administrerende direktør i et børsnoteret selskab.

Forslag til andelsejervalgte bestyrelsesmedlemmer kan sendes til valgkomiteen v/bestyrelsessekretær Tone Willoch Rettedal på twr@skagenfondene.no eller via post til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger.

Frist for at komme med forslag til kandidater er den 15. oktober 2018.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.