Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right

Investorer i SKAGEN Credit EUR har fået skriftlig besked om, at fonden lukkes. SKAGEN Credit EUR er suspenderet for al handel. Har du andele i fonden, bliver disse automatisk solgt og nettoprovenuet overført til din konto. For investorer, hvor SKAGEN ikke har modtaget et gyldigt bankkontonummer eller billede-ID overføres nettoprovenuet til andele i SKAGEN Avkastning. Berørte investorer vil blive kontaktet af SKAGEN i tilfælde af, at dette er gældende.

Vær opmærksom på, at afviklingen af fonden skattemæssigt betragtes som et salg af dine investeringsbeviser, og det provenu du modtager, skal indgå som en salgssum, når du opgør din skattepligtige gevinst eller dit fradragsberettigede tab for 2018 efter lagerprincippet.

Udviklingen i SKAGEN Credit EUR har ikke været som ønsket, og derfor besluttede bestyrelsen at lukke fonden. SKAGEN er nu en del af Storebrand koncernen, som tilbyder en bred vifte af obligationsprodukter. Der er foretaget en strategisk vurdering for at fastslå, hvilke obligationsmandater koncernen ønsker at tilbyde i fremtiden.

Opdateret: Den beregnede slutkurs er opgjort pr. 4. juli 2018 til 60,6701 DKK pr. andel.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SKAGENs Kundeservice på kundeservice@skagenfondene.dk eller telefon 7010 4001.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.