Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right

Dagsorden for valgmødet

  • Valg af mødeleder og to investorer til at underskrive protokollen.
  • Bestyrelsens årsberetning.
  • Revisors årsberetning.
  • Valg af et bestyrelsesmedlem til SKAGEN AS bestyrelse. Valgkomiteen indstiller nuværende bestyrelsesmedlem Per Gustav Blom til genvalg som investorudpeget bestyrelsesmedlem med varighed til 2020.
  • Valgkommiteen indstiller nuværende suppleant af valgkomiteen Aina Haug med varighed frem til 2020.
  • Valg til valgkomiteen. Bestyrelsen indstiller at nuværende medlem af valgkomitteen Terje Vareberg genvælges med varighed frem til 2021

Forhåndsstemme

Investorer kan forhåndsstemme i perioden 21. februar til 2. marts 2018. Beholdningen pr. 3. marts vil være afgørende for antal stemmer. Stemmeretten justeres ved valget, således at investorer, som ejer lige stor værdi, har samme antal stemmer.

Investorer, som er investeret i SKAGENs fonde via deres danske pengeinstitut, kan stemme ved at indsende en underskrevet stemmeseddel samt legitimation, bevis for beholdningen pr. 3. marts samt eventuel virksomhedsattest.

Stemmeseddel (norsk, pdf)

Fuldmagt (norsk, pdf)

Stemmer kan indgives på legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge.

Ønsker du at deltage i valgmødet kan du kontakte kundeservice på 7010 4001.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.