Gå til hovedindhold
Investorerne kan gå på sommerferie efter et første halvår, der har udviklet sig langt mere stablit og positivt end de fleste forestillede sig ved årets begyndelse. Foto: Bloomberg

Udsigterne for 2017 skabte en del panderynker rundt omkring i finansbranchen, da 2016 lakkede mod enden. En nyvalgt og helt uforudsigelig amerikansk præsident, briternes exit og en række kommende regeringsvalg i Europa gav grobund for masser af usikkerhed. Halvt inde i året ser det ud til, at frygten for de store udsving indtil videre har været ubegrundet. Udviklingen på markederne har de første seks måneder budt på stabilitet og støt stigende kurser, hvilket også gælder for SKAGENs aktiefonde, der alle har leveret pæne afkast i årets første halvdel.

Sydkorea i front SKAGEN Kon-Tiki

Det bedste absolutte afkast år til dato, står SKAGEN Kon-Tiki fortsat for med 8,6 procent målt i danske kroner. Indtil videre har det været Asien (uden Japan), der har stået for hovedparten af både det relative og absolutte afkast i de nye markeder, mens bl.a. Latinamerika og Rusland har underperformet. Det afspejler sig også i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, hvor det er de tre Sydkoreanske selskaber, Samsung, LG og Hyundai, der har leveret mest til afkastet.

Første halvår har indtil videre budt på en række spændende nyheder i SKAGEN Kon-Tiki, hvor selskaberne China Unicom, LM Ericsson og Atlantic Sapphire er tilføjet alene i andet kvartal. Juni måned er således i høj grad blevet brugt til at opbygge de nye investeringer og reducere de selskaber, der er ved at nærme sig sit kursmål. I fondens status- og kvartalsrapporter, kan du løbende følge med i udviklingen i SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN Global på jagt i de nye markeder

Første halvår har også budt på nye selskaber i SKAGEN Global. I juni måned blev den store tyske industriproducent Henkel og den Hong Kong baserede ejendomsudvikler Cheung Kong Property føjet til porteføljen. Begge selskaber er stærkt forankret i de nye markeder og byder på klassiske værdibaserede dyder med en disciplineret selskabsførelse.

Den globale fond har indtil videre haft et solidt første halvår både absolut og relativt, hvilket ikke mindst skyldes Samsung Electronics, Unilever og Citigroup. Teamet er i øjeblikket undervægtet i det amerikanske marked til fordel for en overvægt i de nye markeder, hvor teamet i øjeblikket ser flest attraktive muligheder.

Ejendomsaktiefond i høj kurs

Sidste år toppede SKAGEN m2 rangeringerne som Europas bedste globale ejendomsaktiefond. Fondens positive udvikling ser ud til at fortsætte ind i 2017, hvor porteføljen har leveret 5,5 procent i afkast i første halvår, hvilket er 5,2 procent bedre end sit referenceindeks. Juni måned blev endnu en god måned for fonden både absolut og relativt. Fondens største bidragsydere er Global Logistic Properties, Deutsche Wohnen, Shangri-La Asia.

Det globale mandat giver teamet muligheder for at styre udenom lokale boligbobler og udvælge de mest attraktive ejendomsaktier i markeder med stort potentiale. Dermed er det muligt at skabe en robust portefølje, der er diversificeret både geografisk, men også på tværs af de forskellige typer ejendomsselskaber indenfor sektoren. Til oktober kan fonden fejre fem år.

Ydmyg stjerneforvalter til SKAGEN Vekst

I medierne bliver han beskrevet som stjerne og rangerer som en af Norges bedste forvaltere af nordiske aktier. Alligevel er det med stor ydmyghed, at Øyvind Fjell nu sætter sig i spidsen for aktiefonden SKAGEN Vekst. Han kommer fra Delphi Fondene med en imponerende resultater og en nominering fra Morningstar som en Norges bedste forvaltere i nordiske aktier. Øyvind Fjell vil have fuldt fokus på at finde de mest attraktivt prisfastsatte kvalitetsselskaber, der har potentiale til at udfolde sit fulde potentiale over tid og bruge den erfaring han har opbygget igennem de seneste år.

Nye selskaber i SKAGEN Focus

Generelt har det første halve år budt på stor aktivitet i SKAGENs aktie- og obligationsfonde. Det gælder også for den koncentrerede globale aktiefond SKAGEN Focus. I juni måned gik teamet ind i gas- og olieboreselskabet Helmerich & Payne, der dermed blev det fjerde nye selskab i porteføljen i 2017, hvor også Bank of Kyoto, reservedelsproducenten Gestamp Automoción og teknologivirksomheden X-FAB er føjet til porteføljen.

Teamet lægger stor vægt på at have et disciplineret forhold til kursmålene for de enkelte aktier i den koncentrerede portefølje. I juni måned betød det, at sydkoreanske SK Hynix og hollandske Philips Lighting måtte forlade porteføljen. Begge selskaber har været igennem en helt fantastisk udvikling siden start og har begge allerede nået deres kursmål.

Bliv opdateret på udviklingen i fondene

Husk at du på vores hjemmeside løbende kan følge med i udviklingen i de forskellige fonde i SKAGEN. Her finder du vores status- og markedsrapporter, ligesom du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve. Her kan du også læse om obligationsfondene i SKAGEN, der alle lægger foran indeks år til dato. Ønsker du at vide mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte en af vores formuerådgivere.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.