Gå til hovedindhold
-Evnen til at håndtere risiko er afgørende, siger den nye porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst, Øyvind Fjell. Han rangeres som en af Nordens bedste forvaltere i kategorien nordiske aktier.

Overskrifterne i de norske finansmedier mindede for en stund om tabloidavisernes sportssektioner, da det i marts måned blev offentliggjort, at aktieforvalteren Øyvind Fjell skifter fra Delphi Fondene til SKAGEN Fondene. Det vækker opsigt når en succesrig porteføljeforvalter vælger at skifte hold efter ti år i den nordiske aktiefond Delphi Nordic. Fjell begrunder selv skiftet med ønsket om at komme til at arbejde sammen med et af Skandinaviens mest spændende og erfarne forvalterteams.

- Skiftet til SKAGEN Fondene er for mig et skridt op, hvor jeg får mulighed for at arbejde i et team, hvor flere af forvalterne har legendestatus. SKAGENs historie og resultater er uden sidestykke i Norge. Det var ganske enkelt for spændende til at modstå og en historie, som jeg gerne vil være en del af, siger Øyvind Fjell.

Ydmyg overfor risiko

Øyvind Fjells flotte resultater har ind til videre indbragt ham nomineringen som den bedste nordiske forvalter af Morningstar i 2017. Alligevel er det ordet ydmyghed, som falder ham ind først, da han bliver bedt om at beskrive sine vigtigste egenskaber som forvalter.

- Der er to afgørende ting for, om du får succes som forvalter. Den ene del er naturligvis dine evner. Den anden er held. Derfor har ydmyghed altid været afgørende for mig. Jeg lægger stor vægt på hurtigt at korrigerer de fejl, du ikke kan undgå at tage som aktiv forvalter. De fleste forvaltere kan redegøre for deres investeringsstil og aktieudvælgelse. Men der, hvor du for alvor viser styrken, er dine evner til at styre risikoen i porteføljen og ikke være bange for at anderkende, når du tager fejl, siger Øyvind Fjell. Strategien har indtil videre set ud til at virke for Fjell, der har præsteret et afkast, der er mere end dobbelt så højt som referenceindekset i sin fond Delphi Nordics siden 2012.

Det optimale miks af nordiske og globale aktier

SKAGEN Vekst blev lanceret for snart 24 år siden. Aktiefonden har et halvt nordisk og et halvt globalt mandat. Det er et mandat som rummer nogle spændende muligheder for fortsat at skabe en robust og diversificeret portefølje bestående af de bedste selskaber fra de nordiske lande krydret med en række stærke globale selskaber.

- Jeg kommer til at fortsætte med at udvikle den stærke portefølje af selskaber som teamet allerede har bygget op, hvor jeg tager udgangspunkt i mine mange års erfaring og aktieudvælgelse på det nordiske aktiemarked. Jeg ønsker at skabe et stærkt fundament af attraktivt prisfastsatte nordiske aktier med fokus på de områder, hvor vores region står stærkest. Der vil vi så supplere med nøje udvalgte globale aktier på de områder, hvor det nordiske mandat kan have sine udfordringer. Det kunne fx være i forhold til teknologisektoren, hvor det globale mandat rummer mange spændende muligheder, siger Øyvind Fjell.

Han ser frem til at skulle samarbejde med Alexander Stensrud, der udgør den anden halvdel af forvalterteamet i SKAGEN Vekst. De kommer begge til at arbejde tæt sammen med resten af porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene, hvor der er en lang tradition for en stærk idéudveksling på tværs af fondene.

Fokus på aktieudvælgelsen

Investeringsfilosofien i SKAGEN Fondene passer godt til Øyvind Fjell. Han har tæt på ti års erfaring med at udføre den fundamentale research af selskaberne og udvælge de bedst prisfastsatte selskaber med de bedste afkastpotentialer.

- Det bliver en spændende og stor opgave at skulle arbejde med SKAGEN Fondenes velafprøvede værdibaserede investeringsfilosofi. Mange af investorerne i SKAGEN Vekst har været kunder siden 1993, hvor de har købt ind på jagten efter undervurderede og ofte misforståede selskaber. Det er en linje, som jeg kommer til at fortsætte. Vi vil stadig have fuldt fokus på at finde de mest attraktivt prisfastsatte kvalitetsselskaber, der har potentiale til at udfolde sit fulde potentiale over tid. Men jeg glæder mig naturligvis til at sætte mine egne markante fingeraftryk i porteføljen og bruge den erfaring, jeg har opbygget igennem de seneste år, slutter han.

Tal med en rådgiver

Øyvind Fjell starter som porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst den 1. juli 2017. Ønsker du at høre mere om muligheden for at investere i SKAGEN Vekst eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på telefon 7010 4001.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.