Gå til hovedindhold
maleri af et haveselskab
Michael Ancher, Et haveselskab, 1904. Billedet er manipuleret og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Da grundlæggerne bag SKAGEN Fondene besluttede sig for at etablere en global aktiefond med hovedsæde i Stavanger i 1997, var det de færreste, der forestillede sig, at fonden ville blive en af de mest succesfulde aktiefonde i Europa. Historien om SKAGEN Global har flere lighedspunkter med eventyret "Den grimme ælling" af H.C. Andersen.

Langt fra London og New York

Da de tre venner Kristoffer Stensrud, Åge Westbø og Tor Dagfinn Veen lancerede den globale aktiefond den 7. august 1997, var der intet som pegede på, at fondens investorer to årtier senere kunne se tilbage på en unik succeshistorie i fondsbranchen. Stavanger var i 90erne først og fremmest associeret med en oliebranche i vækst.

At starte en global aktiefond langt fra verdens finansielle centrummer virkede utopisk. Internettet var stadig i sin spæde ungdom og adgangen til den information vi har i dag fandtes ikke. Til gengæld bød den utraditionelle placering på ro og muligheden for at betragte finanssektoren udefra og undgå det hysteri, der ofte præger finanscentrummer som New York og London.

Fra norsk til globalt udsyn

SKAGEN Globals første forvalter, Kristoffer Stensrud, havde allerede bevist, at han besad nogle unikke evner for at udvælge de gode aktier. Den norske/globale aktiefond SKAGEN Vekst fra 1993, var allerede en stor succes med flotte afkast både absolut og relativt. Filosofien med at finde undervurderede aktier med et stort afkastpotentiale var på plads, men Stensrud manglede stadig at bevise, at han havde evner for en ren global aktieportefølje.

Successen kom med det samme og skeptikerne forsvandt hurtigt. Første år leverede fonden, et afkast på mere end 21 procent i danske kroner, hvilket var knap 18 procent bedre end markedet. Porteføljeteamet havde et bredt mandat til at finde de bedste selskaber over hele verdenen, og var ikke bange for at lede steder andre ikke kiggede.

Samsung Electronics med fra første år

Et af de første selskaber, der indgik i porteføljen er sidenhen blevet en ren SKAGEN klassikker. Samsung kom med i porteføljen det første år og har siden bidraget med flere tusinde procent i afkast. I dag, 20 år senere, er selskabet fortsat attraktivt prisfastsat med lyse fremtidsudsigter.

- Samsung har igennem lang tid opbygget en solid position indenfor halvledere (semiconductors). Dette er et område som ser ud til at vokse kraftigt de kommende årtier, i takt med at kunstig intelligens bliver stadig tættere integreret i menneskets hverdag, siger hovedforvalter i SKAGEN Global, Knut Gezelius.

Samsung Electronics er et godt eksempel på en klassisk SKAGEN investering.

- Det er nok ikke tilfældigt, at Samsung som familieejet selskab investerer og tænker langsigtet. Dette princip afspejler sig også i SKAGENs investeringsfilosofi, og vi har stor tro på aktien som en top ti position i fonden, siger Gezelius.

46 milliarder kroner til investorerne

Kristoffer Stensrud var hovedforvalter i SKAGEN Global i fire år ind til han grundlagde SKAGEN Kon-Tiki i 2001. De flotte resultater fortsatte efter en ung Filip Weintraub tog over som hovedforvalter og fonden vandt adskillige internationale priser op gennem 00-erne.

Kristoffer Stensrud, Filip Weintraub og Kristian Falnes har formåede SKAGEN Global. Knut Gezelius administrerer fonden i dag (fra venstre til højre).

I 2010 satte Kristian Falnes sig i stolen som hovedforvalter og i de seneste år har Knut Gezelius stået i spidsen for fonden. I de 20 år SKAGEN Global har eksisteret, har fonden givet et samlet afkast til investorerne på mere end 46 norske milliarder kroner. Det svarer til et gennemsnitligt årligt afkast på 13,9 procent i danske kroner, i en periode, hvor markedet har givet 4,4 procent i årlige afkast.

SKAGEN Global er klar til fremtiden

I dag, tyve år senere, er SKAGEN Global stadig dybt forankret i den samme investeringsfilosofi som den 7. august 1997. Fondsindustrien er dog en helt anden, end den var ved fondens begyndelse.

"Det er svært at sammenligne SKAGEN Global for tyve år siden med i dag. I 1997 havde man slet ikke den samme mængde af information til rådighed. Det skyldtes bl.a., at selskaberne var langt mere lukkede, end de er i dag, og at konkurrencen var på et andet niveau. Samtidigt er tempoet sat helt utroligt meget op. Det kan vi se på investorernes tålmodighed. Vi lever i en meget kortsigtet verden styret af følelser. Det kan vi udnytte." siger Knut Gezelius.

Han lover fortsat at have det lange perspektiv på.

"En af SKAGEN Globals vigtigste egenskaber er fortsat tålmodigheden, hvor vores risikostyring bygger på det langsigtede perspektiv. Vi fokuserer på de fundamentale værdier i selskaberne. Det er et særkende ved SKAGEN Global, der altid har været der, og som vi fortsætter med."

Hold øje med hjemmesiden eller sørg for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du vil være med til at fejre SKAGEN Global i efteråret. Du er desuden altid velkommen til at kontakte en rådgiver, hvis du ønsker mere information om vores fonde.

Les også:

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.