Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
3 min læsetid

Muligheder i et ophedet brasiliansk marked

Som aktiv global aktieudvælger, mener vi fortsat, det er muligt at finde undervurderede aktier i Brasilien. Stigningerne i de brasilianske aktiekurser sker hovedsagligt som følge af et fald i landets aktier på 35 procent i 2015. Vækst i år er kommet efter en øget optimisme om, at præsident Michel Termer vil genvinde tilliden fra investorerne og genoprette den økonomiske vækst. Landet arbejder sig ud af recessionen, den politiske krise og en tilknyttet korruptionsskandale.

Politisk prioritet

Brasilien er kendt for kronisk at være underinvesteret i landets infrastruktur. Det store sydamerikanske land står overfor enorme logistikmæssige udfordringer, hvilket kan forklare, hvorfor den langsigtede vækst har været dårligere i forhold til sammenlignelige vækstøkonomier. Der er nu tegn på, at nye investeringer i Brasiliens infrastruktur er blevet en politisk prioritering, hvilket står helt centralt i styrkelsen af den økonomiske vækst. Det er netop sådanne økonomiske reformer, der er nødvendige for fortsat at styrke aktiemarkederne i de nye markeder.

Gensidig fordel

Jernbaneoperatøren Rump Logistica, som dominerer transporten af soyabønner, korn og sukker fra Brasiliens landområder til havnene, er et af selskaberne, som får fordel af fornyet fokus på investeringerne i infrastrukturen.

I begyndelsen af året tabte Rumo næsten 80 procent af markedsværdien, og var forfulgt af en række problemer som bl.a. høj gæld. BNDES, den brasilianske udviklingsbank, trådte til og sikrede finansiering til at investere og ombygge netværket af vogne og dårligt vedligeholdte skinner. Det har vist sig gunstigt, ikke kun for Rumo og kunderne, men også for landets økonomi. Store dele af landbrugsvarerne bliver i dag transporteret via landevejene på grund af jernbanens ineffektivitet. Det betyder, at selskabet mister dele af omkostningsfordelen som brasiliansk jordbundsprodukter har med landets frugtbare jord, billige arbejdskraft og nemme tilgang til vand.

Omstillingscase

Rumo er en omstillingscase med mulighed for reducerede omkostninger, øget effektivitet samt mulighed for at udløse yderligere kapacitetsudbygning gennem investeringer. Selskabets ledelse har derudover vist gode resultater fra tidligere omstillinger. Dertil kommer også, at selskabet spiller en vigtig rolle som tilrettelægger af øget brasiliansk eksport. Selskabet har værdifulde landområder som kan åbnes op for produktion, hvis flaskehalsene i logistikken bliver løst via øget effektivitet og kapacitet.

Rumos forretningsmodel kan ikke kopieres, og der er store indtrængningsbarrierer. Jernbaneoperatøren er den eneste aktør i regionen, som har tilladelse til at drive jernbanenetværket i en af de vigtigste kornproducerende regioner i Brasilien. Derudover er kundebasen fokuseret på eksport, og det giver en naturlig sikring mod indenlandsk volatilitet.

Katalysatorerne for en solid aktieudvikling er refinansiering af gæld, tidlig fornyelse af selskabets langsigtede jernbanebevillinger, potentielle effektivitetsforbedringer og mulighed for at transportere andre produkter end landbrugsprodukter. Imens det generelle markedet bevæger sig i sagte tempo fremover, følger vi Rumos turnaround nøje.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.