Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

9 min læsetid

Et tredje kvartal i volatilitetens tegn

Det vigtigste kodeord i tredje kvartal blev uden tvivl: Volatilitet. Den stærke vækst vi så tidligere på året, standsede brutalt op i begyndelsen af september, og højere energipriser, et strammere arbejdsmarked og udsigter til inflationspres smittede alt sammen af på markedet. For slet ikke at tale om situationen i Kina, der bedst kan beskrives som et regulært sammenbrud. Om den nærmeste fremtid bringer et mere normaliseret rentemiljø og bedre risikopræmier, vil kun tiden vise, men i så fald kan udsigterne på den mellemlange bane tegne sig pænere.

Tager vi den positive brille på, ser pandemien så småt ud til at have sluppet sit greb, og verdensøkonomien er på nogenlunde rette spor, selv om udfordringer med leverandørkæderne stadig synes at være et problem i visse af fondenes porteføljeselskaber.

Fire af vores fonde slog deres indeks og leverede således positive afkast på både den absolutte og den relative bane. Det kommer formodentligt ikke som nogen stor overraskelse oven på tumulten i Kina, at det blev vores vækstmarkedsfond SKAGEN Kon-Tiki, der som eneste fond præsterede et negativt afkast – og måtte se sig slået af sit referenceindeks. Referenceindekset formåede dog heller ikke at holde sig fri af de røde tal i kvartalet.

SKAGEN Global

Vores globale aktiefond SKAGEN Global havde et flot tredje kvartal med 3,8 pct. i afkast og overpræsterede således indekset, der havnede på 1,2 pct. i afkast. Endnu flottere ser det ud på den lange bane: Siden fondens lancering har SKAGEN Global præsteret 13,9 pct. mod 5,8 pct. i indekset, og fonden har overpræsteret på såvel en etårig, treårig som femårig tidshorisont.

Det blev tre amerikanere, der stod for periodens bedste performance: Nasdaq, Alphabet (Google) og Intuit, der leverer revisionssoftware. Nasdaq steg på baggrund af et solidt regnskab, mens Alphabet trak op som resultat af en vellykket lancering af deres cloud-baserede løsning, og i Intuit blev fremgangen drevet af pæn vækst og gode udsigter.

Blandt de største negative bidrag finder vi dels det canadiske jernbaneselskab Canadian Pacific, dels i en ny position i perioden, nemlig den finske skovbrugskoncern UPM, og dels luksuskonglomeratet LVMH, der står bag mærkevarer som Louis Vuitton og Moët & Chandon. I jernbaneselskabet var det en uendelig historie om budkrig, der trak nedad, mens UPM tabte terræn på baggrund af faldende priser på papirpulp. I LVMH mærkede man effekten af den kinesiske opbremsning, der forventes at lægge en dæmper på efterspørgslen – også på luksusvarer.

SKAGEN Global købte sig ind i tre nye selskaber i perioden: Bankselskabet JP Morgan, førnævnte UPM og genforsikringsselskabet Munich Re. Alle tre selskaber er attraktive ud fra et bottom-up-perspektiv og komplementerer desuden den eksisterende SKAGEN Global-portefølje. Den umiddelbare tilbagegang i UPM til trods er det i øvrigt værd at bemærke, at formanden for selskabets bestyrelse netop har fordoblet sin andel i selskabet gennem et opkøb af aktier for imponerende 11 mio. euro.

De tre nye positioner blev finansieret gennem et frasalg af kødproducenten Tyson Food samt tilpasning af en række andre positioner, der allerede har leveret god performance til fonden, herunder Adobe, Hermès og DSV.

Læs kvartalsrapport fra SKAGEN Global

SKAGEN Focus

Vores fokuserede small-/mid-cap-aktiefond SKAGEN Focus leverede pænt i kvartalet på både den relative og den absolutte bane. Med et afkast på 4,4 pct. gav fonden sit indeks baghjul – her nåede man nemlig kun 1,2 pct. i afkast i perioden. Siden start halter fonden dog stadig en smule efter med et afkast på 6,4 pct. mod 8,9 pct. i indekset.

Det smittede pænt af på afkastet i fonden, at ikke mindre end fire af porteføljeselskaberne i perioden modtog buy-out-tilbud: Biludlejningsselskabet EuropCar, den amerikanske fjerkræproducent Pilgrim's Pride og det britiske busselskab Stagecoach modtog alle købstilbud mere end 20 pct. over daværende kurs, men den UK-baserede spiritusproducent Stock Spirits tog alligevel prisen, da private equity-koncernen CVC gav et købstilbud på flotte 45 pct. over kursen.

I kvartalet købte SKAGEN Focus sig ind i bl.a. japanske Panasonic, idet en fremtidig omstrukturering og strømlining kan smitte positivt af på kursen. Fonden solgte sig i samme periode ud af Albertsons, idet den amerikanske supermarkedskæde efter blot et års ejerskab har nået sit kursmål. Albertsons har været årets absolutte topperformer i fonden i år.

Læs kvartalsrapporten fra SKAGEN Focus

SKAGEN m2

Vores ejendomsfond SKAGEN m2 holdt sig på ret kurs lidt foran sit indeks og præsterede 1,6 pct. i afkast sammenlignet med 1 pct. i indekset. På den lange bane siden start ligger fonden også lidt foran med 7,4 pct. i afkast mod 6,9 pct. i referenceindekset.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den kinesiske ejendomssektor var under pres i tredje kvartal. Selv om SKAGEN m2 ikke blev direkte påvirket af Evergrande-skandalen, mærkede fonden alligevel rystelserne, der bl.a. påvirkede porteføljeselskaberne i Hongkong. Det blev da også positioner helt andre steder i verden, der trak fonden op i tredje kvartal: Dels den hollandske lageroperatør CTP, der gik på børsen tidligere i år og primært driver lagre i Østeuropa men nu satser på også at gå ind i Holland, og dels det amerikanske datacenter Switch, der annoncerede, at de planlægger en omlægning til REIT-status, hvilket giver flere investorer mulighed for at få fingre i aktien.

En anden amerikaner trak imidlertid ned, nemlig kølelageroperatøren Americold. Her var det problemer i leverandørkæden, der gjorde udfaldet, og som et meget arbejdskraftafhængigt selskab mærkede Americold også effekten af stigende lønninger i USA.

SKAGEN m2 købte sig i perioden ind i amerikanske Marcus Corporation, der driver hoteller, biografer og anden underholdningsejendom og dermed potentielt ligger lunt i svinget, når verden genåbner. En anden ny position, der også forventes at nyde godt af genåbningen, er franske Icade, der driver kontor- og sundhedsbyggeri i Europa. Netop sundheds- og ældrepleje er en sektor, som fondens forvaltere ser gode muligheder i som følger af en aldrende befolkning.

Perioden bød på et farvel til kontoroperatøren Columbia Property Trust, oven på et købsbud fra Pimco.

Læs kvartalsrapporten fra SKAGEN m2

SKAGEN Vekst

Vores nordisk-globale fond SKAGEN Vekst præsterede pæne 2,9 pct. afkast i tredje kvartal mod omtrent det halve i indekset. Også siden start fører fonden: Her har SKAGEN Vekst præsteret 12,8 pct. mod 10,1 pct. i referenceindekset.

Det tjente SKAGEN Vekst vel i tredje kvartal, at man i fonden har prioriteret selskaber, der lider mindst mulig overlast i et klima med stigende inflation.

Toppræstationen i fonden blev danske Novo Nordisk. Her er det nye fedmepræparat Wegovy blevet modtaget exceptionelt flot i USA, og markedet er endelig ved at få øjnene op for Novos innovative potentiale inden for dette område. Også det norske holdingselskab Bonheur klarede perioden pænt. Selskabets eksponering mod energisektoren nød godt af stigende priser og forventes at vise pæne takter i et aktieklima med mini-energikriser som den igangværende. Russiske Gazprom red på samme bølge og leverede ligeledes pænt afkast i perioden.

Omvendt mærkede man også den kinesiske markedstumult i SKAGEN Vekst – fondens positioner i de kinesiske selskaber e-tailgiganten Alibaba og forsikringsselskabet Ping An stod således ikke overraskende for periodens dårligste præstationer. I Alibaba skyldtes nedgangen, at selskabet er klemt i myndighedernes regulatoriske stramninger af landets tech-sektor, mens Ping An lider under en vækst, der har været lavere end forventet.

Endnu en dansker fandt vej ind i porteføljen i kvartalet, nemlig det danske pharmaselskab Lundbeck. Aktien har haft en svag udvikling i år, og den aktuelle kurs afspejler ikke værdien af selskabets produkt-pipeline men ses af forvalterteamet som alt for pessimistisk, idet man her forventer at Lundbecks kerneforretning kommer pænt igen, når corona-tågen letter.

Det kinesiske olieselskab CNOOC blev en anden ny position i selskabet. Selskabet er på vej ind i en fase med produktionsvækst, og forvalterne forventer, at både indtjening og udbytte stiger betragteligt.

Fonden solgte sig i perioden ud af to selskaber: Dels det svenske skovbrugsselskab Holmen, da kursen nåede sit mål oven på en periode med stærk performance, og dels den tyske webshop Zalando, der også menes at have nået sin ideelle kurs.

Læs kvartalsrapporten fra SKAGEN Vekst

SKAGEN Kon-Tiki

Vores vækstmarkedsfond SKAGEN Kon-Tiki oplevelse rystelserne i Kina på nært hold og måtte se en del af det vundne år-til-dato dryppe ud af fonden i tredje kvartal. Fonden præsterede et negativt resultat på -8,6 pct., mens det så lidt bedre – om end ikke godt – ud i referenceindekset, der sluttede perioden med et negativt afkast på -6 pct. Anskuet siden start er historien dog en anden. Her har fonden slået sit indeks og leveret 11,2 pct. i afkast mod 7,7 pct. i referenceindekset.

Selv om SKAGEN Kon-Tiki ingen direkte eksponering har mod den kinesiske ejendomssektor, led fonden alligevel indirekte på grund af den afsmittende effekt på andre porteføljeselskaber i Kina og Sydkorea. Rusland trak dog opad, idet markedet her nød godt af de aktuelt høje energipriser.

Det kinesiske forsikringsselskab Ping An blev periodens største negative bidragyder på grund af nedslående newbizz-momentum parret med bekymring for selskabets direkte og indirekte investeringer i netop ejendomssektoren. Ej heller den landbaserede lakseopdrætter Atlantic Sapphire fandt tilbage på sporet i tredje kvartal, idet investorernes tillid er stadig ikke genetableret oven på selskabets skuffende Q2-resultater.

At det ikke gik endnu værre i kvartalet, skyldes foruden den russiske eksponering især det indiske it-selskab Tech Mahindra, der skruede op for forventningerne oven på et stærkt resultat og et indisk aktiemarked, der generelt har formået at flyde ovenpå. SKAGEN Kon-Tiki solgte sig som følger af den flotte stigning ud af selskabet i perioden.

På den længere bane er forvalterne imidlertid ikke bange for volatilitet – særligt ikke i Kina, der er notorisk berygtet for at være et svingende marked. Alene de seneste tyve år har det kinesiske aktieindeks MSCI China oplevet hele tolv episoder, hvor markedet er faldet mere end 20 pct. på et år. Ikke desto mindre har den årlige fremgang i indekset de seneste tyve år været på 11 pct., hvilket faktisk er 4 pct. højere per år end for globale aktier. For en langsigtet investor er volatilitet altså ikke kun af det onde, hvorfor SKAGEN Kon-Tiki også løbende har øget sin eksponering mod netop kinesiske aktier i takt med faldene hen over året.

Læs kvartalsrapporten fra SKAGEN Kon-Tiki

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up