Gå til hovedindhold
3 min læsetid

Ejendomsaktiemarkedet handler ikke om prisen på hovedstadens lejligheder

Priserne på ejerlejligheder i København tog en kraftig opbremsning i 2018 med faldende priser og længere liggetider. Det har i de seneste måneder affødt et utal af artikler, hvor ordet boligboble ofte optræder. Men betyder det, at tiden for ejendomssektoren som et attraktivt investeringsområde er forbi?

Urbanisering giver muligheder

Svaret er naturligvis nej. Det ville svare til at sige, at det globale aktiemarked ikke længere er attraktivt, fordi de cykliske aktier i Argentina har været faldende. Ejendomsaktiemarkedet er globalt og bredt diversificeret. Og den overordnede globale trend peger kun i en retning. Opad. Det skyldes bl.a. menneskehedens trang til at flytte fra land til by, og en stadig stigende velstand med nye købestærke forbrugere overalt i verden, der efterspørger større boliger, mere transport, nye opbevaringsmuligheder og bedre indkøbsmuligheder. Væksten i ejendomssektoren er dermed drevet af nogle enorme kræfter, hvor selskaberne bag ejendomsaktierne spiller en central rolle som udvikler, udbyder og administrator. 

I SKAGEN Fondene tror vi på, at det bedst kan betale sig at kigge på ejendomsinvesteringerne med globale briller. For det første giver det os som investorer friheden til at flytte vores investeringer derhen, hvor det for tiden er mest interessant – og trække pengene væk, hvis der er optræk til boligbobler. For det andet giver den globale tilgang endnu bedre muligheder for, at vi kan sprede vores investeringer på forskellige geografiske områder, ejendomstyper og ejendomsselskaber.

Vigtig med god spredning

Globalt findes der flere tusinde børsnoterede ejendomsselskaber. Risikoprofilen afhænger af flere ting. Består porteføljen primært af private boliger, hvor pengestrømmen i selskabet stammer fra lejeindtægter, kan det minde om obligationer, og risikoprofilen er mere afdæmpet. Det samme er afkastpotentialet. Er der derimod tale om ren ejendomsudvikling kan risikoprofilen sidestilles med fx risikoen på aktier og tilsvarende muligheder for solide gevinster.

Der er mindst to grunde til at foretage sine ejendomsinvesteringer globalt. For det første giver det os som investorer friheden til at flytte vores investeringer derhen, hvor det for tiden er mest interessant – og trække pengene væk, hvis der er optræk til boligbobler. For det andet giver den globale tilgang endnu bedre muligheder for, at vi kan sprede vores investeringer på forskellige geografiske områder, ejendomstyper og ejendomsselskaber. Og dermed får vi få den robusthed i investeringerne, som vi gerne vil have, og dette er en af forklaringerne på, at SKAGEN m2 pt. er en af verdens bedste ejendomsaktiefonde*.

Udover at ejendomsaktier isoleret set stadig er en god investeringscase, så giver det god mening at kombinere traditionelle aktier og obligationer med ejendomsaktier.  Dermed får vi den robusthed i investeringerne, som vi gerne vil have.  Og der spiller udviklingen på det københavnske ejerlejlighedsmarked ingen rolle.

Vi du vide mere om, hvordan SKAGEN m2 kan passe ind i din investeringsportefølje? Få et gratis investeringsforslag.

* Kilde: Citywire pr. 31. december 2018.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.