Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

4 min læsetid

Tre dage med fokus på bæredygtig investering

I tre dage i september samledes 1.700 medlemmer i den FN-støttede organisation Principles for Responsible Investments, PRI, med fokus på networking, viden og nye måder at samarbejde. SKAGENs ESG-specialist Sondre Myge Haugland var naturligvis med.

"Klimakrisen var allestedsnærværende, og det samme var det akutte behov for radikal forandring. Konferencens størrelse viser klart og tydeligt, hvor vigtigt bæredygtighed og samfundsansvar er blevet i finansbranchen," fortæller Sondre om konferencen.

Mulighed for at påvirke som investor

Et tilbagevendende spørgsmål i år drejede sig om aktivt ejerskab og investorernes mulighed for at gøre en forskel gennem dialog med virksomhederne i håbet om at påvirke dem i en mere bæredygtig retning.

Flere talere understregede vigtigheden af at engagere sig og tage ansvar for såkaldte 'eksternaliteter' – omkostninger, som selskaberne forårsager men ikke selv tager hånd om. Den japanske statslige pensionsfond, som er verdens største med, hvad der svarer til, 1,6 billioner dollar under forvaltning, var en af de aktører, der forsøgte at besvare spørgsmålet:

"Selv om vi mindsker CO2-udslippet i vores egen portefølje, så påvirker det ikke resten af verden nævneværdigt. Jeg er imod at ekskludere og sælge ud af vores beholdning af den årsag, for det er blot en måde at sende problemet videre til nogen, der er ligeglade," lød det fra Hiromichi Mizuno, fondens investeringsdirektør.

Sondre Myge Haugland ser bedre muligheder for at påvirke positivt gennem investering:

"At ekskludere selskaber og oprette eksklusionslister er fortsat vigtigt og centralt, men den gængse filosofi, som går ud på at undvige kontroversielle sektorer er under pres nu. Der er øget fokus på og øgede forventninger til at man kan vise, hvordan investeringer bidrager til forandring," siger han.

PRI-Anna-Sondre-600.jpg

Anna ogh Sondre fra SKAGEN deltog ved den globala bæredygtighedskonference i Paris.

Der er øget fokus på og øgede forventninger til at man kan vise, hvordan investeringer bidrager til forandring.

Investering i fremtiden

Flere af konferencens seminarer handlede om behovet for yderligere investering i vækstmarkederne for at fremme en bæredygtig udvikling. Et andet aspekt er vækstmarkedernes vigtige rolle i den globale fødevareforsyning. 

Også tilstede i Paris var den franske finansminister Bruno Le Maire, som berørte finansbranchens vigtige rolle i den bæredygtige økonomiske omstilling og behovet for en ”Green New Deal”.

"Vi kan gå hen og blive den sidste generation, der har mulighed for at foretage disse forandring. Det kan snart nok være for sent. Vi har brug for en ny, bæredygtig kapitalisme i det 21. århundrede - med mindre kløfter mellem og internt i landene. Også for at bremse befolkningstilvæksten," sagde Bruno Lemaire i sin præsentation.

I et videoindlæg understregede den franske præsident Emmanuel Macron, hvor uopsætteligt, det er at dreje i retning af en bæredygtig økonomi og opfylde klimamålene i Parisaftalen.

Se President Macrons hilsen til PRI in Person-konferencen her.

 

PRI-Macron-600.jpg

Den franske præsident Emmanuel Macron sendte en videohilsen til deltagerne på konferencen PRI in Person 2019.

Fælles værktøjer og regler

I fokus i diskussionerna var også nye regelsæt og behovet for harmoniserede værktøjer for at løse klimakrisen, så både investorer og kunder forstår de langsigtede bæredygtige beslutninger. Kapitalstrømmen må gå mod bæredygtige investeringer for at opnå en holdbar og inkluderende vækst. EU's klassificeringssystem, den såkaldte taxonomi, som fører til harmoniserede kriterier for at afgøre, om en bestemt økonomisk aktivitet kan klassificeres som bæredygtig, var også på agendaen.

Konferencens afslutning var stærk: To ofre for moderne slaveri og trafficking fortalte om deres erfaringer og understregede, at finanssektoren spiller en vigtig rolle i en bæredygtig samfundsudvikling.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up