Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

6 min læsetid

Et (langsomt) kapløb mod en bæredygtig virkelighed

­Omstillingen mod en mere bæredygtig verden vil ske gradvist i løbet af de næste årtier og vil føre til store, revolutionerende nybrud - fx i måden vi lagrer ressourcer, betydelige teknologiske fremskridt og strengere regulering. Man kan sige, at der allerede finder sådanne omvæltninger sted på markedet i dag, hvor innovative virksomheder udfordrer mere etablerede virksomheder med nye løsninger og teknologier, der aktivt bidrager til at nå de bredere bæredygtighedsmål. Dynamikken mellem disse virksomheder kan man sammenligne med den kendte fabel om haren og skildpadden:

I disse dage deltager alle virksomheder (med forskellig indsats) i et kapløb om at sikre den nødvendige omstrukturering, der kræves for at opnå et bæredygtigt samfund. Hvis vi ser på dette kapløb fra et investorperspektiv, kan vi lidt groft sagt inddele virksomheder i to bæredygtighedsprofile: Harerne og skildpadderne. Denne inddeling giver mulighed for at gøre nogle interessante observationer for en aktiv og værdibaseret kapitalforvalter som SKAGEN.

Vigtigt at vurdere bæredygtighed i investeringsprocessen

Forskellene mellem hare- og skildpaddefirmaer er relativt intuitive. Harerne leverer (eller håber at levere) produkter og løsninger, som verden har brug for i dag for at arbejde hen imod en bæredygtig virkelighed. På den anden side har vi skildpadderne - virksomheder, der ofte opfattes som langsomme og måske endda tilbageholdende med at komme fremtidens absolutte krav imøde (fx dramatisk reduktion i CO1-udledningen). Samtidig gør det sig ofte gældende, at skildpaddevirksomhederne af flere årsager har brug for længere tid og en mere gradvis udvikling for at opretholde deres raison d'être.

Data fra Transition Pathway Initiative (TPI) om internationale elselskaber illustrerer på simpel vis dynamikken mellem harer og skildpadder. TPI vurderer 1) Virksomhedens fokus på og engagement i at styre klimarisici og muligheder, og 2) Virksomhedens CO2-intensitet[1].

carbon performance utilities TPI.jpg

Som figur 1 viser, måles virksomhedens kulstofintensitet i forhold til tre forskellige klimascenarier. De stiplede linjer viser, hvordan målene for de forskellige virksomheder er i tråd med og bidrager til kravene for at nå temperaturmålene[2].

Som figuren viser, er Ørsted og Iberdrola klare eksempler på 'bæredygtige harer'. Begge virksomheder anses for at være blandt de førende med hensyn til at opstille klare mål for at holde temperaturstigningen under to grader. Begge virksomheder har en kulstofintensitet, der allerede er tæt på, hvis ikke den endda ligger på det to-graders mål. Længere op i kurven finder vi de virksomheder, som vi kan kalde de 'bæredygtige skildpadder' - virksomheder som Engie, Dominion og Enel, der hidtil har sat et fremtidigt kulstofintensitetsmål et sted mellem Parisaftalen og to-graders målet.

Harer og skildpadder: Hvorfor betyder det noget for investorer?

For SKAGEN skal analysen af selskabernes bæredygtighedsarbejde tolkes i bredest mulige forstand, så der ikke udelukkende er fokus på 'harerne'. Harer er naturligvis vigtige af flere grunde; de udfordrer og 'disrupter' etablerede virksomheder med ny og innovativ teknologi, hvilket lægger pres på skildpadderne. Derudover kan harer muligvis tiltrække den nødvendige finansiering i markedet for at skalere yderligere. Skildpadderne, der har brug for mere tid til at lave et bæredygtigt turnaround (fx pga. deres størrelse og etablerede investeringer), kan dog bruge deres rækkevidde, størrelse og netværkseffekt til at levere bedre, mere innovative og bæredygtige løsninger og produkter over tid.

Selv om bæredygtige harer yder et klart bidrag til et bæredygtigt samfund, betyder det ikke nødvendigvis, at de utvetydigt er gode investeringer for alle investorer. For det første kan det koste dyrt i dag at opnå indtjening i fremtiden (den aktuelle nettoværdi af den fremtidige indtjening dækker ikke kapitalomkostningerne). Dette kan være vanskeligt at acceptere for value-investorer og i fundamentalanalysen.

Nikola, et amerikansk firma, der udvikler koncepter for emissionsfri køretøjer, er et eksempel på, hvorfor en omfattende analyse af virksomheden er lige så vigtig for bæredygtige harer. Nikola blev nemlig for nylig beskyldt for at vildlede investorer med fokus på, om de reelt har den teknologi og de produkter, de påstår, at de har. Som et resultat har grundlæggeren af ​​virksomheden fratrådt sin stilling, hvilket har ført til en undersøgelse (foretaget af de amerikanske myndigheder) og ikke mindst: Et dramatisk fald i aktiekursen. Der kan også sagtens være andre bæredygtige udfordringer i et selskab foruden dem, de selv bidrager til at løse. For eksempel kan der være problemer med bæredygtigheden i forsyningskæden, med arbejdsforholdene eller med menneskerettighederne.

Vigtige skildpadder

I SKAGEN mener vi, at disse skildpadder kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling. Skildpadderne overses ofte, når det gælder deres bidrag til den bæredygtige dagsorden. Men selv om skildpadder ser mindre attraktive ud end harer, kan en tilbundsgående analyse og aktivt ejerskab være vigtige værktøjer til at finde virksomheder, der har en bæredygtig profil med et uudnyttet potentiale.

Vores mål er at sikre det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder, og vi har en disciplineret tilgang til vores investeringsfilosofi for at finde de bedste investeringer. I jagten på virksomheder med investeringspotentiale afdækker vi både harer og skildpadder. Om selskaberne optages i vores porteføljer handler i sidste ende om en ting: Der må være en tydelig udløsende faktor, der gør virksomheden - hvad end det er en hare eller en skildpadde - til en attraktiv investering.

Hvad begrebet "bæredygtighed" egentlig dækker opsummeres nok bedst i følgende efterhånden velkendte citat fra Brundtland-rapporten:

"[Bæredygtig udvikling er] en udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at ødelægge mulighederne for de kommende generationer for at få deres behov opfyldt."

Mange aktører har iværksat tiltag for at imødekomme dette - stater, velgørenhedsorganisationer, virksomheder og investorer arbejder med at bidrage til at nå FN's Verdensmål. Samfund med lav CO2-udledning er en vigtig del af ligningen, men også social mobilitet, og stabile, gode job og uddannelsesmuligheder.

Overgangen til en mere bæredygtig verden finder sted gradvist i løbet af de næste årtier og vil betyde kæmpestore interventioner - men også en gradvis skalering og implementering. Selv om der i dag især er fokus på "haren" som den, der bedst hjælper os med at nå 2050-målene, mener vi alligevel, at "skildpadder" også spiller en vigtig rolle, og at disse (også) vil gennemgå en betydelig omstrukturering i løbet af de næste årtier. Vi er derfor helt overbeviste om, at der vil være mange harer, der er forkert prissat i markedet i dag, og tilsvarende mange oversete skildpadder i fremtiden. Om resultatet ender som i fablen, vil tiden vise, men det ville ikke være første gang, at "den langsomme men sikre vinder væddeløbet".

[1] https://www.transitionpathwayinitiative.org/
[2] https://www.transitionpathwayinitiative.org/sectors/electricity-utilities

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up