Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

SKAGEN Vekst: Fokus på selskabsledelse betaler sig

Vi mener, at mange investorer har en forsimplet tilgang til ESG, som udelukkende fokuserer på et selskabs nuværende ESG-vurdering og ikke så meget på de forventede forbedringer i ESG-faktorerne. Udover at sikre at vores investeringer møder SKAGEN Fondenes nuværende ESG-krav, fokuserer vi resten af vores research på fremtiden. Vi mener ikke, at ESG er anderledes fra andre værdiansættelseskomponenter: Aktiekursen afspejler ofte information, som allerede er kendt, så det er de faktorer, der ændrer fremtidig indtjening og/eller fremtidige risikopræmier, der driver den grundlæggende værdiskabelse.

Åben og transparent kommunikation er nøglen

Gennem årene har vi erfaret, at de virksomheder, som er upopulære på de offentlige markeder, oftest er det på grund af manglende eller utilstrækkelig kommunikation med interessenterne. SKAGEN Fondene har siden grundlæggelsen lagt vægt på åben og transparent kommunikation med både kunder, og de virksomheder vi har relationer til. Set fra vores perspektiv er åbenhed over for kunderne en helt central del af god ledelse. Forbedringer og styrkelse af ledelse har nemlig afspejlet sig i gode resultater i form af afkast til kunderne, men også når det kommer til risikohåndtering.

Fra vores ståsted som ejere har der været en række eksempler, hvor vi har været i stand til enten at hjælpe virksomhederne med at udvikle deres forretning eller med at lægge pres på, når der var behov for ændringer. Resultatet er, at vi har set en gradvis stigning i åbenheden og gennemsigtigheden over tid, og at ledelser og bestyrelser er åbne over for stakeholdernes kommentarer, når de bliver adresseret på den rette måde.

Bonheur: Aktivt engagement sikrer gennemsigtighed

Vi har de seneste tre år haft en tæt dialog med ledelsen og hovedejeren af ​​Bonheur, et norsk holdingselskab, som vi har en langsigtet ejerandel i, som ejer en række virksomheder inden for energi, shipping og andre sektorerI løbet af det seneste årti har virksomheden foretaget fundamentale, positive ændringer i sin drift. Bonheur er stadig noget misforstået af store dele af markedet. Meget af negativiteten omkring virksomheden skyldtes til dels deres historiske engagement, komplicerede krydsejerskab og mangel på generel information til aktionærerne. Vi adresserede manglen på information i møder med ledelsen og fremhævede også den noget usædvanlige driftsstruktur i selskabet samt den utraditionelle bestyrelsessammensætning sammenlignet med andre norske, børsnoterede selskaber.

Efter tre års samarbejde fremstår virksomheden som meget mere åben og fremsynet, når det kommer til indsigt i nærtstående parters transaktioner og anden virksomhedsrelateret information. På opfordring fra aktionærerne offentliggjorde Bonheur mere detaljerede oplysninger om selskabets nomineringsudvalg og bestyrelsessammensætning i sin årsrapport for 2019, hvilket bidrog til at tydeliggøre selskabets ledelsesstruktur.

I løbet af det seneste år har virksomheden også søsat deres længe ventede og værdsatte kvartalspræsentationer. De publiceres online og indeholder præsentationer af de underliggende virksomheder og holdingselskaber på engelsk til den voksende gruppe af internationale aktieejere. Til trods for at Bonheur er nået lang vej med deres åbenhed og deres vilje til at dele information med stakeholdere, tror vi stadig, at der er mere, der kan gøres. Og vi mener, at markedet vil hilse endnu mere rettidig information velkommen.

I sidste ende er det ikke nødvendigvis god virksomhedsledelse og adgang til forretningsinformation i sig selv, der skaber en succesfuld virksomhed, men et stærkere investorforhold kan være med til at løfte disse elementer og dermed øge virksomhedens værdi på det bredere marked.

Bæredygtighed

SFDR: Hvad er det, og hvordan kommer det til at påvirke mig som kunde?

Du har måske allerede hørt om SFDR, den nye bæredygtighedslovgivning for finans, som EU er i færd ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Bæredygtighed

Sådan engagerer vi os i bæredygtige selskabsspørgsmål

En vigtig del af arbejdet som aktiv forvalter er at kigge selskaberne efter i sømmene og 'nudge' ...

Det hele starter med god selskabsledelse

SKAGENs fokus på god selskabsledelse stopper aldrig. I næsten 30 år har vi ment, at en god ledelse ...

Grøn lovgivning modarbejder klimaforbedringer i børsnoteret ejendom

EU-regulering prioriterer opførsel af nyt grønt byggeri frem for at forbedre eksisterende bygninger ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up