Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

2 min læsetid

Sats på bæredygtige investeringer og bliv klar til fremtidens markeder

Vores kollektive bevidsthed er vokset i takt med institutionelt ejerskab af selskaberne er blevet mere udbredt. At drive virksomhed på en etisk og bæredygtig måde er blevet absolut afgørende i forhold til at tiltrække kunder og kapital. Sammenhængen mellem bæredygtighed og merafkast har ganske enkelt aldrig været større.

I en nyere Morningstar-rapport konkluderes det, at integrationen af ESG-information i mere end 1000 aktivt forvaltede aktieporteføljer forbedrede afkastet med op til 30 basispunkter og reducerede risikoen med ca. 15 basispunkter på årsbasis mellem 2008 og 2017. En af forklaringerne er, at selskaber der er mere eksponeret mod miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, oftest rummer et mindre potentiale for kursstigninger. Det er derfor fremover nødvendigt kontinuerligt at overvåge sine investeringer for at se i hvor høj grad selskaberne opfylder internationale normer og principper. Børsnoterede selskaber forventes således i stigende grad at have større fokus på og offentliggøre deres ESG-politikker.

Den påviselige sammenhæng mellem ESG-faktorerne og aktieafkastet, har betydet at pensionsfonde og andre institutionelle investorer har en stigende ”forvaltningspligt” til at tage hensyn til ESG-risici i deres beslutningsproces. Dette vil fremover få vidtrækkende indflydelse på fokuseringen af investeringsstrategi, aktivallokering samt udvælgelse af kapitalforvaltere.
Det er naturligvis ikke kun pga. af et potentielt aktieafkast, at det er så afgørende. Kig blot på klimaet. Selv hvis politikere verden over gik sammen og prioriterede kampen imod global opvarmning, har investorerne også en afgørende rolle i at stille virksomhederne til regnskab og påvirke positive forandringer i en bæredygtig retning.

Som altid skaber forandringer muligheder for den aktive investor - og især for dem med fokus på værdibaserede investeringer, som er i stand til at identificere de selskaber, der har forstået alvoren og på at udvikle sig bæredygtigt i overensstemmelse med de konstant øgede ESG-krav. For de selskaber som, i forbindelse med deres virksomhedsaktiviteter, er i stand til at implementere bæredygtige løsninger er det sandsynligt, at også de langsigtede økonomiske gevinster vil være betydelige både for virksomhederne selv og deres investorer.

 

Kommentaren har været bragt på finans.dk

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up