Gå til hovedindhold
2 min læsetid

Sats på bæredygtige investeringer og bliv klar til fremtidens markeder

Vores kollektive bevidsthed er vokset i takt med institutionelt ejerskab af selskaberne er blevet mere udbredt. At drive virksomhed på en etisk og bæredygtig måde er blevet absolut afgørende i forhold til at tiltrække kunder og kapital. Sammenhængen mellem bæredygtighed og merafkast har ganske enkelt aldrig været større.

I en nyere Morningstar-rapport konkluderes det, at integrationen af ESG-information i mere end 1000 aktivt forvaltede aktieporteføljer forbedrede afkastet med op til 30 basispunkter og reducerede risikoen med ca. 15 basispunkter på årsbasis mellem 2008 og 2017. En af forklaringerne er, at selskaber der er mere eksponeret mod miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, oftest rummer et mindre potentiale for kursstigninger. Det er derfor fremover nødvendigt kontinuerligt at overvåge sine investeringer for at se i hvor høj grad selskaberne opfylder internationale normer og principper. Børsnoterede selskaber forventes således i stigende grad at have større fokus på og offentliggøre deres ESG-politikker.

Den påviselige sammenhæng mellem ESG-faktorerne og aktieafkastet, har betydet at pensionsfonde og andre institutionelle investorer har en stigende ”forvaltningspligt” til at tage hensyn til ESG-risici i deres beslutningsproces. Dette vil fremover få vidtrækkende indflydelse på fokuseringen af investeringsstrategi, aktivallokering samt udvælgelse af kapitalforvaltere.
Det er naturligvis ikke kun pga. af et potentielt aktieafkast, at det er så afgørende. Kig blot på klimaet. Selv hvis politikere verden over gik sammen og prioriterede kampen imod global opvarmning, har investorerne også en afgørende rolle i at stille virksomhederne til regnskab og påvirke positive forandringer i en bæredygtig retning.

Som altid skaber forandringer muligheder for den aktive investor - og især for dem med fokus på værdibaserede investeringer, som er i stand til at identificere de selskaber, der har forstået alvoren og på at udvikle sig bæredygtigt i overensstemmelse med de konstant øgede ESG-krav. For de selskaber som, i forbindelse med deres virksomhedsaktiviteter, er i stand til at implementere bæredygtige løsninger er det sandsynligt, at også de langsigtede økonomiske gevinster vil være betydelige både for virksomhederne selv og deres investorer.

 

Kommentaren har været bragt på finans.dk

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.