Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
5 min læsetid

Nye regler for bæredygtigheden i vores aktiefonde

2. september 2021

SKAGEN styrker arbejdet med bæredygtighed i investeringsprocessen og hæver derfor klassificeringen af aktiefondene til at de nu "fremmer miljø- og samfundsspørgsmål" under EU's nye regler for bæredygtighed i finansindustrien.

SKAGENs aktiefonde bliver nu omklassificeret efter EU's SFDR-regulering (se faktaboks). Herefter vil fondene være såkaldt "Artikel 8-fonde", hvilket indebærer, at de "blandt andet fremmer en miljø- og/eller samfundsmæssig udvikling, forudsat at investeringerne følger praksis for god selskabsledelse". Tidligere var aktiefondene klassificeret som Artikel 6, hvor der ikke stilles særlige krav til bæredygtige mål eller faktorer.

Aktiefondene forvaltes altså fremover efter bestemmelserne i Artikel 8, selv om klassificeringen formelt først træder i kraft 1. juli 2022. Fra 1. juli næste år vil der træde mere detaljerede reguleringer og SFDR-krav i kraft.

Mere bæredygtighed

Omklassificeringen til Artikel 8 er et udtryk for, hvordan SKAGEN nu styrker bæredygtigheden i investeringsprocessen. Der vil ikke ske ændringer i aktiefondenes porteføljer som følger af ændringen, men frem over vil fondene formalisere og vise, hvordan miljø- og samfundsmæssige faktorer påvirker aktieudvælgelsen og dermed de valg, forvalterne træffer i investeringsprocessen.

Vi forbedrer også måden, hvorpå analysen af ESG-risici integreres i investeringsprocessen. Nu bygger den på fire søjler:

 1. Udelukkelse: Alle potentielle investeringer bliver screenet og godkendes på baggrund af SKAGENs bæredygtigheds-policy
 2. Øget screening af selskaber i industrier med stor udledning: Alle investeringer underlægges en øget due diligence-proces for at identificere og vurdere potentielle klimarisici.
 3. ESG-faktaark, der indentificerer ESG-faktorer: Der udarbejdes faktaark for hver enkelt investeringscase, disse inkluderer et grundigt overblik over ESG-faktorer, herunder relevante ESG-data, KPI'er og en mulig handlingsplan for engagement fra vores side, samt en 'trafiklys-vurdering' af den generelle ESG-profil.
 4. Aktivt ejerskab: Et aktivt og engageret samarbejde med porteføljeselskaberne, hvor vi har mulighed for at give udtryk for, hvordan selskabet opnår ESG-mål over tid.

Resultatet af disse ændringer giver os en tydeligere og bedre ESG-proces og en mere detaljeret oversigt over, hvordan SKAGEN inkorporerer bæredygtighed i investeringsprocessen med det mål at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for vores kunder. Du kan læse mere om vores tilgang til bæredygtighed her.

Timothy Warrington, adm. direktør i SKAGEN, siger:

SKAGEN har gennem lang tid integreret bæredygtighed i investeringsprocessen, og vi er godt positioneret, når SFDR træder i kraft. Når vores aktiefonde nu klassificeres som Artikel 8-fonde, er det et udtryk for SKAGENs ambition om at sikre kundernes økonomiske tryghed på en måde, som samtidig gør verden til et lidt bedre sted.

Ofte stillede spørsmål (FAQ) 

1. Hvad er SFDR?

 • SFDR er et nyt EU-regelsæt, der skal gøre det lettere at sammenligne finansielle produkter og reducere greenwashing i finanssektoren.
 • Reglerne vil øge mængden af tilgængelig information for investorerne om både de potentielt negative og positive konsekvenser af investeringen og den medfølgende ESG-risiko.

2. Hvad betyder artikel-numrene?

 • SFDR opstiller strenge kriterier for klassificeringen af fonde, der defineres som bæredygtige. Disse kriterier er beskrevet i reguleringen for hhv. Artikel 6, Artikel 8 og Artikel 9.
 • Artikel 9 (også kaldet 'mørkegrønne') fonde er produkter, hvis hovedformål er netop bæredygtighed.
 • Artikel 8 (også kaldet 'lysegrønne) fonde "fremmer miljø- og samfundsspørsgmål".
 • Artikel 6 omfatter fonde, der hverken er omfattet af Artikel 8 eller Artikel 9, men hvor bæredygtighed reelt i samme grad kan være en del af forvalterens proces.

3. Hvordan vil jeg som kunde mærke overgangen fra Artikel 6 til Artikel 8?

 • Strategien og målene i aktiefondene forbliver uændrede
 • Du vil nok mærke, at kundekommunikationen og rapporteringen øges. Transparens og ærlighed har altid været centrale værdier for SKAGEN, og vi vil fortsat arbejde på, at du modtager alle de informationer, du har brug for, for at forstå, hvordan vi systematisk arbejder med bæredygtighed og principper for ansvarlighed i investeringsprocessen. På den måde kan du bedst muligt træffe kvalificerede beslutninger, når du vælger, hvilke fonde du vil investere i.

4. Hvad kommer det til at betyde for investeringsprocessen/forvaltningen af fondene?

 • Det betyder, at kunderne kan være trygge ved, at graden af bæredygtighed og ansvarlighed i investeringerne er blevet grundigt analyseret og vurderet gennem flere trin af investeringsprocessen.
 • Det inkluderer også det sidste trin i gennemgangen af en ny investeringscase, analysen af specifikke ESG-faktorer og potentielle risici og muligheder knyttet hertil, selve udførelsen af vores ESG-engagement og aktive ejerskab, og at selskaber stilles til ansvar i tråd med vores bæredygtighedsregler og -principper.

5. Hvad gør SKAGEN konkret for at forbedre arbejdet med bæredygtighed?

 • Det er vigtigt at huske at forbedringer af bæredygtighedsarbejdet er en kontinuerlig læringsproces, men mens vi venter på forandringen, fører vi nogle centrale initiativer ud i livet:
 • Det første er, at vi ansætter flere ressourcer både for at imødekomme de formelle forventninger og krav men også for at forbedre vores analytiske indsigt i forbindelse med investeringsprocessen.
 • Vi har også udvidet og forbedret vores framework for integration af bæredygtighed. Det betyder, at bæredygtighed vil være et fokusområde, hvor investeringsteamet samarbejder endnu tættere. Det vil give porteføljeforvalterne endnu mere information, så de kan træffe de bedst mulige beslutninger til glæde for kunderne.

6. Vil ændringen fra Artikel 6 til Artikel 8 forbedre afkastet i SKAGENs fonde?

 • SKAGENs mål er altid at levere det bedst mulige risikojusterede afkast til vores kunder.
 • Bæredygtighed er en vigtig del af at nå dette mål, både med henblik på at reducere den potentielle ESG-risiko i investeringerne, men også i og med, at bæredygtighed kan bruges som en positiv løftestang for at forbedre afkastet.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up