Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

5 min læsetid

Mere klarhed omkring ESG-vurderinger

I løbet af det seneste år er regulatorerne begyndt at se nærmere på greenwashing. Den tyske kapitalforvalter DWS fik en tidlig morgen besøg af tysk politi, og de efterforskes i øjeblikket af både europæiske og amerikanske myndigheder. I USA blev BNY Mellon pålagt heftige bøder af det amerikanske finanstilsyn SEC for at have givet misvisende informationer om bæredygtige investeringer. Ikke overraskende - og ganske forståeligt - retter regulatorerne derfor nu blikket mod ESG-vurderinger.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, kortlagde i juni 59 udbydere af ESG-ratings i EU. ESMA fandt "en mangel på dækning af specifikke brancher eller enheder, utilstrækkelige data og mangel på transparens omkring metoderne, som er brugt af ESG-rating selskaberne."

De mange forskellige metoder og målesystemer, som bliver brugt, kan skabe resultater med meget store udsving, og de kommer ofte med selvmodsigende anbefalinger. Et nyligt CFA-studie af de seks største udbydere af ESG-vurderinger, som dækker over 400 virksomheder på tværs af 24 industrier, viste en lav grad af korrelation mellem de forskellige resultater. De fleste var under 50 pct., mens enkelte lå helt nede under syv pct (se tabel nedenfor). Til sammenligning havde de tre største udbydere af kreditvurderinger korrelationer på mellem 94 pct. og 96 pct. for de samme virksomheder.

image30lv.png

Og billedet varierer på tværs af sektorer. Et studie fra 2019 [1] viser, at de syv største udbydere af vurderinger er mest uenige inden for sektorerne telecom og forbrugsgoder. De er mindst uenige om forretningsudstyr og produktionsudstyr. Porteføljemanager Michael Gobitschek understreger i en artikel, at ejendomsmarkedet har omkring 600 forskellige systemer. Der er også stor uenighed mellem ESG's tre søjler. Da klima og biodiversitet bliver mere og mere datadrevet, er der størst enighed omkring miljøet. Samtidig er de også uenige om de tre dele af ESG. Klima og biodiversitet er i stigende grad blevet datadrevet, hvilket betyder, at der er mest enighed på dette område (46 pct.) i forhold til det sociale (16 pct.) og governance (16 pct.). Sidstnævnte står meget svagt i finanssektoren, hvor den er nede på 10 pct

Et eksempel er Credit Suisse, som blev dømt, på grund afmanglende evne til at forhindre hvidvaskning. Derfor varierede vurderingen af bankens governance da også betydeligt. I starten af året lå den med et spænd på 15 pct. (S&P Global) til 81 pct. (Refinitiv). Vurderingen kom til trods for en række højprofilerede skandaler, der både medførte ledelsesmæssige konsekvenser og tab på 7 milliarder dollars grundet fejlslagne lån til hedgefunds og virksomheder, der arbejder med finansielle transaktioner.

Flere spørgsmål end svar

Mens standardiseringen af ESG tydeligt strider mod de eksterne analysebureauers interesser, så er de store uoverensstemmelser mellem dem et stort problem for investorerne. Det skaber nemlig forvirring, når man skal evaluere forskellige fonde, da transparens er ikke-eksisterende grundet manglende adgang til bagvedliggende data. Man risikerer altså at sænke tempoet på ESG-arbejdet blandt virksomheder og investorer.

Samtidig fører det også til utilsigtet bias i sammensætningen af porteføljen. Eksempelvis vil de selskaber, der har mange ressourcer til ESG-kommunikation, i højere grad blive dækket af de dominerende udbydere. Man risikerer også at skabe en geografisk ubalance, da de europæiske fonde generelt har højere ESG-vurderinger end i resten af verden. Dermed åbner man en ladeport for porteføljeforvaltere, der kan puste deres ESG-vurderinger kunstigt op – også kendt som greenwashing.

Netop derfor er det vigtigt, at regulatorerne holder grundigt øje. ESMA annoncerede for nyligt, at det ville undersøge mulighederne for at introducere regulatoriske foranstaltninger på ESG-området. På den anden side af Atlanterhavet arbejder SEC med eftersyn og standardisering af ESG-markedsføring af fonde.

Hos SKAGEN Fondene byder vi denne stigende regulatoriske bevågenhed velkommen. ESG er fortsat subjektivt, og grænserne for, hvornår noget er snyd, befinder sig i en gråzone. SKAGEN Fondene har været opmærksomme på dette længe, og derfor arbejder vi ofte med tredjeparter for at sikre, at vi imødekommer forventningerne til os. Vi tror på åben kommunikation om dilemmaer og afvejninger: vi forsøger hverken at pakke noget ind eller atsimplificere det komplekse.

Vi benytter eksterne analysebureauer på samme måde, som vi bruger aktieanalyser – et input, der skal overvejes på lige fod med en række andre kvalitative og kvantitative faktorer. I vores seneste ESG-rapport (LINK) skrev vi om en række problemer hos UPL, hvor vi havde fundet en række fejl i udbydernes analyser af selskabet. Det havde negative konsekvenser for UPL.å Påsamme måde vil investorer, der analyserer mindre virksomheder, kunne finde aktier, som ikke har en ESG-vurdering, men alligevel er bedre til at arbejde med ESG end de større virksomheder.

På samme måde som med værdiansættelser og analyser af pengestrømme kan man ikke komme uden om det hårde arbejde ved egne analyser. De investorer, der er klar til at gøre lidt ekstra, for eksempel ved at engagere sig med virksomhederne og stille kritiske spørgsmål, kan vippe risiko-afkast-balancen i sit favør.

Kilder:

1) ESG Rating Disagreement and Stock Returns, Swiss Finance Institute Research Paper, August 2019

2) Study on Sustainability-related ratings, data and research, EU-kommissionen, Juni  2021

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up