Gå til hovedindhold
4 min læsetid

Hvordan arbejder SKAGEN med bæredygtighed?

Som en særdeles aktiv ejer har vi regelmæssig kontakt med virksomhederne i vores fonde om mulige forbedringsområder. En højaktuel case er Sun Hung Kai, et af Hong Kongs største ejendomsselskaber og indtil for nyligt en del af porteføljen i SKAGEN m2. For ti år siden var personer fra den daværende ledelse indblandet i en korruptionsskandale, og Sun Hung Kai stod længe på vores eksklusionsliste (listen over selskaber, vi ikke kan eller vil investere i). Årsagen var, at de ikke kunne bevise de forbedrende tiltag, de havde indført.

Engagement som giver resultat

Tidligere i år blev Sun Hung Kai flyttet fra eksklusionslisten til observationslisten, men der var stadig usikkerhed om deres villighed til transparens. Gennem vores aktive ejerskab kunne vi dog fortsætte en konstruktiv dialog med selskabet, og vi bad dem blandt andet om at dele deres policies og rutiner, rapportere klarere, uddanne deres personale i antikorruptionsspørgsmål og skabe bedre mulighed for at få indblik. Desuden fik vi Sustainalytics, som er en af verdens førende specialister i at analysere selskaber i spørgsmål om miljø, samfundsforhold og ledelse (ESG), til at presse dem yderligere.

Heldigvis tog Sun Hung Kai kritikken til sig og har nu ført de fleste af vores forbedringsforslag ud i livet. De, som blev kendt skyldige i korruptionsanklagerne, har for længst udtjent deres straf. Hele processen er blevet håndteret godt og med stor transparens, og selskabet er derfor nu fjernet fra observationslisten.

Sydkorea i bedring

I tredje kvartal var vi også engageret i nogle af vores sydkoreanske selskaber for at påvirke dem i en mere bæredygtig retning, og om det siger Sondre Myge Haugland, ESG-specialisti SKAGEN, optimistisk:

"Generelt fornemmer man en ændring i attitude og måden, man forholder sig til bæredygtighed på i Sydkorea. Flere selskaber end tidligere har taget konceptet til sig og forstår vigtigheden af miljøhensyn, samfundsansvar og god forretningsledelse. Selv om vesten generelt set er nået længere, ser vi ikke desto mindre en meget positiv udvikling," siger han.

En bæredygtig trio

På det seneste har et nyt bæredygtigt team taget form i SKAGEN. Her indgår foruden Sondre også Silje Simonsen Viste och Anna Marcus.

Silje er analytiker i porteføljeteamet og bruger halvdelen af sin arbejdstid på bæredygtighedsanalyse. Hun bidrager til arbejdet med at screene selskaber forud for en potentiel investering og følger løbende op i al den tid, et selskab er en del af en SKAGEN-portefølje. Anna er kommunikationsansvarlig og arbejder med Sondre og Silje om at formidle fondenes arbejde med at integrere bæredygtighed.

Mere viden

Til hverdag arbejder Sondre tæt sammen med porteføljeforvalterne og har det overordnede ansvar for at vores ESG-policy er opdateret og bliver efterlevet. Han tager hånd om rapportertingen og leder også arbejdet med at engagere sig i virksomhederne sammen med forvalterne og kollegerne i Storebrands bæredygtighedsafdeling.

Frem til årsskiftet bidrager også en studentermedhjælper til ESG-arbejdet med særligt fokus på vækstmarkederne og især Kina og Sydkorea.

I efteråret har dele af teamet deltaget på en af de førende bæredygtighedskonferencer i verden, nemlig PRI in Person i Paris. Formålet med tilstedeværelsen var at tilegne ny viden, networke med andre med samme interesse og få værdifuld indsigt i nye regler og tendenser.

Nyt ESG-værktøj

En anden nyhed i vores arbejde med ESG er det internt udviklede værktøj ESG Engagement Engine, som hjælper SKAGENs forvaltere og ESG-specialist med systematisk at strukturere interaktionen med de forskellige selskaber.

"Med ESG Engagement Engine kan vi nu langt mere enkelt og effektivt dokumentere og integrere igangværende dialoger og engagement med selskaberne," siger Sondre.

Samarbejde imod skovrydning

I tredje kvartal øgede SKAGEN og Storebrand også presset på selskaberne for at bekæmpe skovrydning. Den nye skovrydnings-policy sætter tydelige grænser for produktion, handel og finansiering af palmeolie, soja og anden virksomhed der bidrager til skovrydning. Derfor er vores mål, at vi før 2025 gennem dialog og aktivt ejerskab ikke er investeret i virksomheder, der bidrager til skovrydning.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.