Gå til hovedindhold
3 min læsetid

Fremtiden tilhører de bæredygtige investeringer

Debatten fylder meget i medierne, hvor fokus overvejende er på danskernes overforbrug, flyvaner og konsumering af oksekød. De fleste er enige om, at der skal gøres noget. Jeg er dog lidt forundret over det ensidige fokus på vores forbrugsvaner. Der er nemlig en række andre områder, hvor du også kan gøre en stor forskel som privatperson. Via din pensionsopsparing eller aktieinvesteringer har du nemlig en oplagt mulighed for at tage et aktivt bæredygtigt valg, der kan være med til at gøre en forskel for vores klodes fremtid.

Stigende interresse for bæredygtige investeringer

Kigger vi på den aktuelle udvikling, er der meget som tyder på, at det ikke behøver at ske på bekostning af mulighederne for konkurrencedygtige afkast. Tværtimod er det ud fra en risikomæssig vurdering, helt oplagt at fokusere på selskabernes bæredygtighed. Verdenssamfundet er allerede i fuld gang med at overgå til en mere bæredygtig økonomi. En af de helt store drivkræfter i forhold til bæredygtige investeringer de næste 3-5 år vil være de fremskridt og forpligtigelser som de 193 lande indgik med Paris-aftalen samt FN's 17 bæredygtige udviklingsmål.

Uanset om du tror på de bæredygtige udviklingsmål eller ej, eller, om du tror på, at de vil bidrage positivt til at løse civilisationens største udfordringer, så oplever vi en stigende interesse for bæredygtige investeringer både fra private og institutionelle kunder.  

Men, hvad er bæredygtige investeringer?

Det er vigtigt at præcisere, så det ikke bliver udvandet og mister sin betydning. Definitionen er, at et selskab er bæredygtigt, hvis de produkter og tjenester de leverer er med til at løse de udfordringer, der fremgår af FN’s verdensmål. Mange virksomheder falder i en neutral kategori, da de hverken fremmer verdensmålene eller står i vejen for dem. Derudover er der en række forskellige typer af selskaber, der står aktivt i vejen for verdensmålene.

Som investor har du dermed flere muligheder for at agere bæredygtigt. Først og fremmest kan du fravælge de selskaber, der står i vejen for verdensmålene. I stedet kan du tilvælge de selskaber, der er med til at løse fremtidens problemer. Og som det sidste har du mulighed for at gå i dialog med og forsøge at ændre de selskaber du er investeret i. Det sidste kræver dog anseelige midler og tid, de færreste private investorer er i besiddelse af. Efter min overbevisning er en kombination af alle tre det mest effektive. Og skal vi tro på den nuværende udvikling kan det betale sig at tænke bæredygtigt. Både i forhold til dit potentielle afkast og for klodens fremtid.

Læs mere om vores koncernpolitik for bæredygtige investeringer.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.