Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
3 min læsetid

Alle vinder ved at kvinder tager mere plads i finansindustrien

Hvis finansbranchen har et ansigt, tilhører det ansigt en mand. Selv om der er sket store fremskridt, så ser mange af os sikkert fortsat en mand for vores indre blik, når vi tænker på en bankdirektør eller en porteføljeforvalter. Og dette billede farver stadig både dem som rekrutterer til branchen og kvinders lyst til at søge mod denne branche. 

Og det til trods for, at studie på studie bekræfter, at mangfoldighed giver konkurrencemæssige fordele.

Bede afkast med mangfoldighed

For at nævne et par eksempler: Konsulenthuset McKinsey har vist, at blandede bestyrelser præsterer bedre end bestyrelser kun med mænd. Separate studier blandt Fortune-noterede selskaber viser også, at der er et positivt sammenfald mellem mangfoldighed i bestyrelsen og kapital- og investernigsafkast. 

Også Crédit Suisse har gransket kursudviklingen i selskaber med kvinder i ledelsen. Disse selskaber viste sig i gennemsnit at have en lavere finansiel risiko, højere P/B (aktiekurs/bogført værdi), højere vækst og bedre afkast på egenkapitalen. Korrelationen betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis, at der findes en årssagssammenhæng, men det voksende fundament af studier og forskning, der kobler selskabspræstation med diversitet i ledelsen er svært at lukke øjnene for.

Er kvinder bedre til at investere end mænd?

Et andet aspekt, vi ikke taler nok om, er forskellen i handlemønstre, når det kommer til at placere og investere sine midler. Data fra bl.a. SKAGEN Fondene og finanskæmpen Fidelity viser, at kvinder gennemsnitligt opnår bedre afkast end mænd. Ifølge statistikken har kvinder ofte mere diversificerede porteføljer og spreder risikoen bedre. Desuden er kvinder i højere grad langsigtede investorer, køber og sælger sjældnere, mens mændene har en tendens til at ville time markedet, hvormed de borthandler en del af gevinsten.

Vov at tage plads!

I løbet af en lang karriere har jeg også set, hvordan vi kvinder selv kan bidrage til at vende udviklingen. Min opfordring til kvinderne skal lyde: Vær mere offensive! Vær synlige i organisationen, tag del i den offentlige debat og tag fat! Fremgang kommer ikke gratis, og det er vigtigt at man tør føre sine ideer til torvs, tage plads og vise selvtillid.

Vi, som arbejder med at forvalte andres penge, bør gøre vores bedste for at kunne træffe fornuftige beslutninger, som kan give et godt, langsigtet, risikojusteret afkast for kunderne. Om vi vil give vores kunder gode resultater, som er bedre en gennemsnittet, så må vi arbejde på ikke at gå i fælden med at tænke som alle andre og bare løbe efter den samme bold. Ikke mindst derfor er det nødvendigt at have både mænd, kvinder af forskellig nationalitet, fra forskellige aldersgrupper, folk med forskellig uddannelsesbaggrund og trosopfattelser med i teamet.

Denne artikel har været publiceret på svensk hos Realtid.

 

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.