Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Det imponerende gab

De siste årenes fokus på et meget snevert område av det globale aksjemarkedet har skapt alvorlige konsentrasjonsrisikoer for passive aksjeinvestorer, som kan bli spilt ut i løpet av de neste 2–3 årene. De ti største selskapene, alle amerikanske, utgjør nå hele 20 prosent av en globat aksjeindeks.

Det vi ser er nok en gang en flokkmentalitet, ikke ulik en pingvinflokk, som har allokert kapital basert på størrelse heller enn fundamentale verdier, eller andre mer sunne og logiske overveielser. En frykt for å gå glipp av oppganger innen investeringstemaer som AI, har ytterligere forsterket allokeringen og ført til akronymet "The Magnificent Seven", som består av de syv største aksjene i USA, Microsoft, Google, Amazon, Apple, Tesla, Nvidia og Meta.

I motsatt ende av allokeringsskalaen finner vi små og mellomstore selskaper som har blitt stadig mer ignorert av investorer, spesielt når det gjelder verdiaksjer. En negativ påvirkning av sykliske faktorer, høyere renter som har resultert i høyere risikopremier for mindre selskaper, samt en paralysert aktivitet innen selskapskjøp og oppkjøp, har bidratt til negativt press på verdsettelsen av små og mellomstore selskaper.blobid0.png

Et historisk mønster er brutt

En interessant observasjon fra diagrammet ovenfor er at små og mellomstore selskaper historisk sett har blitt handlet til en premie (P/E-tall siden 2004) sammenlignet med store selskaper (markedsverdi >10 milliarder USD). Dette skyldes at mindre selskaper historisk sett har generert høyere avkastning på egenkapitalen over tid og tenderer til å være mer fokuserte, mer fleksible og dermed bedre rustet til å håndtere både operasjonelle og omverdensforandringer.

Tar vi analysen et skritt videre og sammenligner små og mellomstore selskaper med nevnte "Magnificent Seven", ser vi at verdsettelsen for denne gruppen av sju selskaper faktisk har sunket siden 2021, noe som ikke er overraskende gitt selskapenes bemerkelsesverdig høye multipler. Verdsettelsesgapet mellom disse selskapene og små og mellomstore selskaper er imidlertid fortsatt enormt. Med datapunktet for inntjeningsmultiplen for små verdiselskaper, som handles på ca. 10x den normaliserte inntjeningen, finner vi et historisk lavt nivå.

I stedet for å snakke om "de Magnifike Sju" burde vi kanskje heller snakke om "det Magnifikke Gapet"?

Sunn fornuft ikke det rådende prinsippet

Sunn fornuft synes nok en gang ikke å være det styrende prinsippet i de globale aksjemarkedene nå som vi er i gang med børsåret 2024. Som vist ovenfor, er "Magnificent 7" nå nesten 25% større enn hele det europeiske aksjemarkedet, og over 50% større enn de 6 000 noterte selskapene i den globale småselskapsindeksen totalt sett. Den kombinerte verdien av aksjemarkedene i Japan og Storbritannia kommer heller ikke i nærheten av disse syv selskapenes markedsverdi.blobid4.png

Småselskapenes tid er nå

Vi står sannsynligvis foran en massiv normalisering i de globale aksjemarkedene. Dette skjer ved at gapet mellom de absolutt største selskapene og små og mellomstore selskaper delvis eller helt lukkes. Når vi går inn i en ny syklus med fallende renter i 2024, kan redusert inflasjon og kapitalkostnader fungere som en kraftfull utløser for en nyvurdering av globale småselskaper. Vi ser allerede nå en økt oppkjøpsaktivitet der industrielle og strategiske kjøpere fristes av kraftig rabatterte priser på småselskaper på verdens børser. Sannsynligvis har vi bare sett begynnelsen på et verdsettelsesgap som lukkes.

Aktiv forvaltning

SKAGEN Focus: Kontrære investorer er godt på vej

Vårt globale fond for små og mellomstore selskaper har vunnet flere internasjonale priser for den ... Læs artiklen nu arrow_right_alt

Mere om Aktiv forvaltning

Stærk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Renter og inflation trak igen overskrifter i oktober

Inflationen og renteniveauerne skræmte investorerne i oktober, hvilket sendte de globale aktier ned ...

SKAGEN Vekst: Forrest i feltet

Vores ældste fond leverer stadig et solidt afkast til kunderne. SKAGEN Vekst kan i år fejre 30-års ...

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i fonde på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret i norske kroner (NOK). Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, anbefaler vi, at du sætter dig ind i fondenes nøgleinformation, prospekter og omkostninger. Du finder nærmere info på www.skagenfondene.dk
Storebrand Asset Management er ejer af SKAGEN-fondene, som efter aftale forvaltes af SKAGENs fondsforvaltere.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up