Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Kontakt os chevron_right
Foto: Shutterstock

SKAGEN planlægger at ændre omkostningsmodellen for SKAGEN Global til fordel for andelsejerne ved at forlænge nulstillingsfrekvensen for beregning af omkostninger. Forslaget betyder, at fondens A-aktieklasse skal indhente enhver underpræstation over en længere periode, før der opkræves variabelt honorar.

SKAGEN Global A har i øjeblikket faste administrationshonorar på henholdsvis 1,0 pct. og 0,8 pct., som forbliver uændrede under den nye model. Begge aktieklasser inkluderer også et variabelt honorar på 10 pct. for enhver overpræstation i forhold til MSCI All Country World Index. Dette opkræves aktuelt årligt og nulstilles den 1. januar hvert år.

Den foreslåede ændring vil medføre, at den nuværende årlige nulstilling for fondens A-aktieklasse forlænges, så underpræstationer i et givet år, der ikke efterfølgende indhentes, skal overføres i op til fem år før der nulstilles.

Tilpasning til nye retningslinjer og investorinteresser

Ændringerne tilpasser SKAGEN Globals omkostningsmodel til nye retningslinjer fra den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed ESMA (European Securities and Markets Authority)¹, som Finanstilsynet, den norske pendant til det danske finanstilsyn, har vedtaget, og som træder i kraft for eksisterende midler fra 1. januar 2022. ESMA forventer, at den nye tilgang vil være til fordel for alle interessenter og især kunder, samt vil forbedre standardiseringen af fonde i hele Europa.

SKAGEN mener også, at en forlængelse af resultathonorarets referenceperiode til fem år vil betyde, at vores langsigtede interesser er i overensstemmelse med kundernes og vil matche den anbefalede investeringshorisont i vores aktiefonde.

Næste skridt

Det er meningen, at den nye honorarmodel, der er betinget af godkendelse af andelsejerne og det norske Finanstilsynet, træder i kraft 1. januar 2022. SKAGEN Globals øvrige aktieklasser og fondsstrukturer påvirkes ikke.

Der udsendes en invitation til andelsejere til andelshavermødet den 27. oktober 2021 for at godkende ændringerne i SKAGEN Global A.

Invitationen indeholder yderligere oplysninger.

Læs mere:

Invitation til andelsejermøde i SKAGEN Global A

Kilde:

¹ ESMA Guidelines on performance fees in UCITs and certain types of AIFs, April 2020

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up