Gå til hovedindhold
Lyserødt hus med rødt tag
Arkitekten Ulrik Plesners første tilbygning til Brøndums Hotel, af Johan Peter von Wildenradt, 1892.

Vedtægterne i aktiefonden SKAGEN m2 ændres efter Finanstilsynets godkendelse den 18. juni 2019 og enstemmig godkendelse på andelsejermødet, der blev afholdt den 23. maj 2019.

Fonden har skiftet fra MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS til MSCI ACWI Real Estate IMI. Ændringen i vedtægterne består i, at alle forekomster af MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS i § 7 Andelsklasser er erstattet med MSCI ACWI Real Estate IMI. De opdaterede vedtægter er tilgængelige fra 1 Oktober.

Vedtægtsændringen er godkendt, og implementeringen af det nye indeks vil ske d. 1. oktober 2019. Fondens prospekt og central investorinformation opdateres også og vil være tilgængelig på vores websites.

SKAGEN tager ikke gebyr ved indløsning og opfylder derfor værdipapirfondslovens krav om gebyrfri indløsning i forbindelse med vedtægtsændringer.

Har du spørgsmål?

SKAGEN har redegjort for baggrunden for vedtægtsændringen i indkaldelsen til andelsejermødet (tilgængelig på norsk her).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SKAGEN Fondenes formuerådgivere på kundeservice@skagenfondene.dk eller på telefon +45 7010 4001.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.