Gå til hovedindhold
I SKAGEN mener vi, at ansvarlighed i investeringerne er afgørende for at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast for vores investorer over tid.

Hvert år afholder vi et stort antal møder med både potentielle og eksisterende selskaber i vores porteføljer.

I 2018 var SKAGEN i direkte dialog med 17 virksomheder om specifikke miljømæssige, sociale og corporate governance spørgsmål.

I løbet af året var der i alt 223 valgbare aktionærmøder i de virksomheder, hvor vores fonde er investeret, som i alt havde 2.564 valgbare punkter på dagsordenen. SKAGEN stemte på 217 af disse møder og 97% af de valgbare artikler. På de møder, hvor vi stemte, var 6,4 % af de afgivne stemmer mod selskabets ledelse på et eller flere punkter på dagsordenen.

I overensstemmelse med vores politik stemmer vi normalt imod punkter relateret til:

• Udstedelse af egenkapital uden tidlige rettigheder til eksisterende aktionærer
• Overdreven løn til ledelsen uden forbindelse til resultater
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, der ikke betragtes som tilstrækkeligt uafhængige

Allerede dagen efter afstemninger kan du se, hvordan SKAGEN har stemt. I tilfælde hvor vi stemmer imod virksomhedens ledelse er der også knyttet en kommentar til.

Følg med hvordan fondene stemmer (scroll ned på siden).

Læs mere om SKAGEN har arbejdet med ESG faktorer i 2018 i årsrapporten.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.