Gå til hovedindhold

Andelsejerne i SKAGEN m2 indkaldes med dette til andelsejermøde for at behandle forslag til ændring af referenceindeks for fonden i vedtægternes § 7.

Fuldstændig indkaldelse, stemmeseddel og fuldmagt findes på vores norske hjemmeside.

Mødet afholdes torsdag den 23. maj kl. 13:00 i SKAGENs lokaler i Stavanger – Skagen 3 (indgang på 5. sal på Torgterassen).

Man kan forhåndsstemme ved at indsende stemmesedlen via e-mail eller almindelig post. Stemmesedlen skal være SKAGEN i hænde senest den 21. maj 2019.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.