Gå til hovedindhold

SKAGEN Tellus A og SKAGEN Avkastning udbetaler udbytte på baggrund af opsparede gevinster i 2018.

Udbyttet for året 2018 er beregnet og er fragået kursen pr. den 2. januar 2019 på obligationsfondene SKAGEN Tellus A og SKAGEN Avkastning. Danske investorer som ejer andele i de nævnte obligationsfonde pr. den 31. december 2018 vil modtage udbytte.

• SKAGEN Tellus A er beregnet til 5,272 NOK pr. andel (svarer til 3,97 DKK)

• SKAGEN Avkastning er beregnet til 2,183 NOK pr. andel (svarer til 1,65 DKK)

Investorer som har andelene placeret i depot i en bank, som har valgt at opbevare SKAGEN i VP Securities, vil modtage udbyttet kontant i danske kroner. Udbyttet forventes at tilgå investor den 8. januar 2019. Øvrige investorer vil modtage nye andele i SKAGEN Tellus A og SKAGEN Avkastning til en værdi, som svarer til udbyttet.

Udlodningen beskattes for skatteåret 2019. 

Læs mere om beskatningen i SKAGENs fonde.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.