Gå til hovedindhold

SKAGEN Kon-Tiki

Den nye andelsklasse (andelsklasse F) vil have et minimumskrav om tegning på 50 millioner norske kroner. Andelsklassen har et fast forvaltningshonorar på 2,0% p.a. Desuden har klassen et asymmetrisk variabelt forvaltningshonorar, hvor bedre værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, beregnes dagligt, deles 90/10 mellem andelsejerne og SKAGEN. Klassen har et relativt high-water mark, og der vil være et loft for de samlede omkostninger.

Andelsklassen er åben for alle, der opfylder minimumskravene for tegning.

Ændringen påvirker ikke eksisterende investorer, der er investeret i andre andelsklasser i fonden.

Fondens vedtægter er tilgængelige ved at kontakte SKAGEN.

SKAGEN Global

Den nye andelsklasse (andelsklasse E) har et minimumskrav om tegning på 100 millioner norske kroner. Andelsklassen har et fast forvaltningshonorar på 1,0% p.a. Desuden har klassen et asymmetrisk variabelt forvaltningshonorar, hvor bedre værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, beregnes dagligt, deles 90/10 mellem andelsejerne og SKAGEN. Klassen har et relativt high-water mark.

Andelsklassen er åben for alle, der opfylder minimumskravene for tegning.

Ændringen påvirker ikke eksisterende investorer, der er investeret i andre andelsklasser i fonden.

Fondens vedtægter er tilgængelige ved at kontakte SKAGEN.

SKAGEN Focus

Den nye andelsklasse (andelsklasse D) har et minimumskrav om tegning på 250 norske kroner. Andelsklassen har et fast administrationsgebyr på 1,6% p.a. Desuden har klassen et asymmetrisk variabelt forvaltningshonorar, hvor bedre værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset, beregnes dagligt, deles 90/10 mellem andelsejerne og SKAGEN. Klassen har et relativt high-water mark, og at der er et loft for de samlede omkostninger.

SKAGEN Focus markedsføres i flere europæiske lande. I mange af disse lande er almindelig praksis at tilbyde en asymmetrisk honorarmodel med et såkaldt high-water mark, der er knyttet til et præstationsafhængigt forvaltningshonorar i stedet for en symmetrisk honorarmodel med et minimum- og maksimumhonorar. For at imødekomme behovet for en asymmetrisk honorarmodel, primært for distributører og professionelle kunder, lanceres den nye andelsklasse D.

Andelsklassen er åben for alle, der opfylder minimumskravene for tegning. Med den nye andelsklasse vil investorerne kunne vælge mellem en andelsklasse med et symmetrisk præstationsafhængigt forvaltningshonorar (andelsklasse A) og et asymmetrisk præstationsafhængigt forvaltningshonorar (andelsklasse D). Hvilken andelsklasse der har den mest fordelagtige honorarmodel vil variere fra år til år afhængigt af fondens afkast.

Ændringen påvirker ikke eksisterende investorer, der er investeret i andre andelsklasser i fonden.

Fondens vedtægter er tilgængelige ved at kontakte SKAGEN.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.