Gå til hovedindhold

Den ekstraordinære generalforsamling er blevet afholdt for at vælge nye medlemmer til bestyrelsen i SKAGEN.

Ændringer i bestyrelsen

Bestyrelsesformand Henrik Lisæth samt bestyrelsesmedlemmerne Anne Sophie Stensrud og Frances Eaton stopper i SKAGENs bestyrelse. Jesper Rangvid, Simen Vier Simensen og Kristoffer Stensrud stopper som suppleanter i bestyrelsen. Leiv Askvig ændrer sin position fra bestyrelsesmedlem til suppleant.

Odd Arild Grefstad, der er koncernchef i Storebrand, er blevet udpeget som ny bestyrelsesformand i SKAGENs bestyrelse. De nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af andelsejerne forbliver i bestyrelsen.

SKAGENs bestyrelse består nu af følgende medlemmer:

- Odd Arild Grefstad, koncernchef i Storebrand (Bestyrelsesformand)
- Kristian Falnes, Privat investor og tidligere porteføljeforvalter i SKAGEN (Bestyrelsesmedlem)
- Jan Erik Saugestad, Administrerende direktør i Storebrand Asset Management (Bestyrelsesmedlem)
- Viveka Ekberg, tidligere administrerende direktør i PP Pension og bestyrelsesmedlem i SPP (Bestyrelsesmedlem)
- Per Gustav Blom, Finansdirektør i Hull Club (Andelsejervalgt bestyrelsesmedlem)
- Martin Petersson, administrerende direktør i Hallvarsson & Hallvarsson AB (Andelsejervalgt bestyrelsesmedlem)
- Tove Selnes, Direktør for HR i Storebrand ASA (Suppleant)
- Leiv Askvig, administrerende direktør i Sundt AS (Suppleant)
- Aina Haug, Country Manager i Laerdal Medical AS (Andelsejervalgt suppleant)
- Medarbejderrepræsentant – Skal vælges (Observerende medlem)

Vi ønsker de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. De har alle bred og kompetent erfaring som komplementerer hinanden godt. Vi ser frem til deres arbejde med at skabe den bedst mulige langsigtede udvikling af SKAGEN i kundernes interesse, i alle markeder. Jeg vil også benytte anledningen til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store engagement, siger administrerende direktør i SKAGEN, Øyvind Schanke.

Læs mere om den nye bestyrelse her

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.