Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
Søren Milo Christensen, der er ny hovedforvalter i SKAGEN Vekst, har rettet et særlig fokus mod de mindre og underanalyserede selskaber i Norden. Foto: SKAGEN Fondene.

Det er en erfaren dansker med solide rødder i SKAGEN Fondene, der netop har overtaget ansvaret for aktiefonden SKAGEN Vekst. Med Søren Milo Christensen ved roret, får fonden en hovedforvalter, der både repræsenterer de klassiske SKAGEN-dyder, men som også har sine helt klare holdninger til, hvordan fremtidens værdibaserede aktieportefølje bør se ud.

"Fonden har været igennem flere forandringer de seneste ti år, med ændret investeringsmandat og nogle udskiftninger i porteføljeteamet. Det er derfor vigtigt for mig, at investorerne oplever en kontinuitet i porteføljen med mig som hovedforvalter. Jeg har været i SKAGEN i otte år og har arbejdet tæt sammen med teamet i SKAGEN Vekst igennem alle årene. Derfor har jeg fra starten haft et godt indblik i porteføljen. Det betyder dog ikke stilstand. Min vision er at ruste porteføljen til fremtiden og slå ned de steder, hvor jeg mener, der er potentiale for merafkast." siger Søren Milo Christensen.

Flere mindre selskaber i porteføljen

En af de store udfordringer på aktiemarkederne i disse år er, at finde solide undervurderede selskaber, der kan skabe merafkast. De store brede aktiemarkeder er stort set kun gået en vej de seneste otte år. Og det er op. Det er en udfordring, der især vil præge SKAGEN Vekst på to punkter, der på mange måder er klassiske værdibaserede SKAGEN-dyder.

"Generelt ønsker jeg at øge antallet positioner, for at give plads til flere mindre og mellemstore selskaber. Specielt i den nordiske del, vil det give os et bredere udvalg af selskaber at vælge mellem. Man skal ikke så langt ned i markedsstørrelse for at finde selskaber med lille eller ingen analysedækning i Norden. Jeg har stærk tror på, at vi kan gøre en forskel ved at fokusere på dette segment af markedet." siger Søren Milo Christensen. Et godt eksempel på sådan typer selskaber er Bonheur, som trods en markedsværdi på snart 5 milliarder NOK ikke følges af en eneste aktieanalytiker.

"I den globale del af porteføljen, vil man opleve, at en større andel af porteføljen vil være at finde i de nye markeder. Selvom aktierne i de nye markeder har klaret sig godt i de seneste år, er værdifastsættelserne stadig særdeles attraktive. Det skyldes den lange årerække, hvor der intet skete i kurserne, i en periode, hvor de udviklede markeder for alvor er skudt i vejret." siger Søren Milo Christensen.

Et stærkt samarbejde

Selvom der er en ny forvalter i SKAGEN Vekst, er det allerede et sammentømret team. Igennem de seneste år har Alexander Stensrud samarbejdet med Søren Milo Christensen om en lang række succesfulde investeringer. Det betyder, at arbejdsfordelingen allerede er godt fordelt.

"Alex og jeg supplerer hinanden godt og er vant til at samarbejde i aktieudvælgelsen. Han er i særdeleshed stærk på områder som industri, shipping og råvarer. Hvor jeg bl.a. har mine styrker i teknologi og finans. Det betyder dog ikke en klippefast opdeling, da det i sidste ende handler om håndværket bag investeringer." siger Søren Milo Christensen, der igennem de seneste år, har vist stærke resultater med sin positioner i SKAGEN Globals aktieportefølje.

Selvom Søren Milo Christensen er dansker, er han rodfæstet på den norske vestkyst. Her bor han i Stavanger med sin norske kone og to børn. Og han har absolut ingen planer om, at det skal ændres foreløbigt.
"Fonden fylder 25 år lige om lidt. Og jeg kunne da sagtens se mig selv fejre fondens 50 års jubilæum", slutter Søren Mio Christensen med et smil på læben.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.