Gå til hovedindhold
Uroen på aktiemarkederne ramte bredt i første kvartal. Særligt den amerikanske børs, tog nogle drøje hug i løbet af marts måned. Foto: Bloomberg

Første kvartal blev væsentlig mere uroligt end de fleste havde forestillet sig ved årets afslutning i december. 2017 sluttede med generel optimisme og den rekordstærke start på 2018 gav ekstra næring til positive forventninger. Men i februar kom korrektionen og førte til et kvartal, der siden har været præget af nervøsitet og store markedsudsving.

Uro på aktiemarkederne kan være frustrerende på kort sigt, men skaber til gengæld muligheder for den aktive langsigtede forvalter. Det udnyttede forvalterne i SKAGEN ved at tilføje en lang række spændende nye navne til porteføljerne samt til at købe yderligere op i de selskaber i fondene, der blev ramt irrationelt hårdt af nervøsiteten.

SKAGEN Focus gik på jagt under markedsuroen

Den koncentrerede aktiefond SKAGEN Focus udnyttede markedsuroen og gik ind i fem spændende selskaber i løbet af årets første tre måneder. Fonden kunne bl.a. byde velkommen til medieselskabet Viacom, softwareselskabet Avaya Holdings og Hawaiian Holdings, der er ejeren bag Hawaiian Airlines. I samme periode blev det et farvel til den japanske cementproducent Taiheiyo Cement, den britiske drikkevareproducent Stock Spirits samt amerikanske Andeavour.

SKAGEN Focus har stadig en stor eksponering på mere end 20 procent af fondens midler i det japanske aktiemarked, hvor forvalterne fortsat ser et stort potentiale. Fonden gav et negativt afkast på -4,0 procent i første kvartal, hvilket dog var bedre end referenceindekset år til dato i danske kroner.

Fortsat optimisme i SKAGEN Global

SKAGEN Global blev også ramt af uroen med et negativt afkast på -4,8 procent i første kvartal, hvilket var på linje med referenceindekset. På trods af den stigende nervøsitet, ser teamet dog stadig gode muligheder for positive afkast i markederne for resten af 2018. De fundamentale økonomiske nøgletal ser stadig sunde ud og korrektionen har ind til videre skabt en række nye spændende muligheder på de globale aktiemarkeder. Det betød bl.a., at SKAGEN Global gik ind i Nissan Chemical Industries, Shangri-La og Adobe. Samtidigt solgte teamet sig ud af fire selskaber; Skechers, Lundin Petroleum, Red Electrica og China Mobile. Fondens tre stærkeste bidragsydere til det absolutte afkast var Beazley, Autoliv og Nissan Chemical Industries. Citigroup, 3M og CK Hutchison stod for kvartalets dårligste bidrag.

Hyundai og State Bank of India ramte SKAGEN Kon-Tiki

Efter et ellers overbevisende 2017 med flotte afkast leverede de nye markeder negative afkast i første kvartal. De fortsatte dog med at udkonkurrere de udviklede markeder relativt set. SKAGEN Kon-Tiki havde et udfordrende kvartal, hvor særligt State Bank of India og Hyundai Motors kostede på den relative performance.

Teamet investerede i fire nye selskaber, hvilket var det russiske flyselskab Aeroflot, den kinesiske logistikgruppe Sinotrans, Bank of China samt vandforsyningsselskabet Beijing Enterprise Water. Fonden sluttede kvartalet med et minus på -4,8 procent, hvilket var knap tre procent svagere end referenceindekset.

Arbejdet med at koncentrere og udvikle porteføljen fortsætter ufortrødent. Det betyder, at fonden i øjeblikket består af blot 46 selskaber.

Et turbulent kvartal for SKAGEN Vekst

På trods af stor nordisk optimisme i 2017 var Skandinavien heller ikke fritaget fra markedsuroen i første kvartal. Det gik især ud over de store internationale selskaber i Sverige og Danmark, der faldt i takt med de globale markeder. Finland og Norge klarede sig lidt bedre, hvor især stigningen i olieprisen har haft en positiv effekt på det norske marked.

SKAGEN Vekst var nede med 6,1 procent i danske kroner i første kvartal, hvilket var knap to procent efter referenceindekset. Samlet set tror teamet fortsat, at markedet er i stand til at stige i 2018. Overbevisende tal for indtjeningen i første kvartal er en positiv faktor, der bør hjælpe med at skabe noget mere ro på markederne. Det gælder også for flere af fondens investeringer, der har været ramt af kortsigtede udfordringer, men som fortsat rummer stort potentiale for at bidrage til outperformance. Fondens bedste bidragsyder var Applied Materials, hvor imod fondens eksponering mod rådvarer kostede relativt, med Norsk Hydro som den dårligste bidragsyder.

Pres på ejendomssektoren og SKAGEN m2

Ejendomssektoren kom under pres som resten af markederne i første kvartal. Særligt ejendomsmarkederne i USA og Europa blev ramt hårdt af korrektionen. I slutningen af kvartalet faldt der dog mere ro på, selvom frygten for stigende renter og en potentiel handelskrig stadig skaber nervøsitet.

I første kvartal gav SKAGEN m2 et negativt afkast på -4,2 procent i danske kroner, hvilket var marginalt dårligere end referenceindekset. Hovedårsagen var den stærke udvikling i ejendomssektoren i Japan, hvor SKAGEN m2 er undervægtet. SKAGEN m2 fortsætter dog også i 2018 med at udbygge føringen til de fleste globale ejendomsaktiefonde. Den fundamentale udvikling for ejendomssektoren er fortsat positiv med et gunstigt renteklima og stabile kontantstrømme i selskaberne.

Spændende tider forude for SKAGEN Insight

SKAGEN nyeste fond SKAGEN Insight blev også ramt hårdt af korrektionen i første kvartal og leverede et negativt afkast på -8,0 procent i danske kroner. Fonden er udelukkende investeret i selskaber, der er under indflydelse af aktivistiske investorer. Det er en type investorer, der forsøger at påvirke selskaberne til forandringer i en positiv retning. Fondens forvalterteam udnyttede nervøsiteten ved at købe op i en række af selskaberne samt byde velkommen til fem nye selskaber, hvilket du kan læse mere om i fondens kvartalsrapport.

Bliv opdateret i statusrapporterne

På vores hjemmeside, kan du læse mere om performance i alle aktiefondene samt ændringerne i porteføljerne. Her kan du også læse om, hvordan vores obligationsfonde kom igennem første kvartal. Du er altid velkommen til at kontakte en rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.