Gå til hovedindhold
Dollaren blev svækket i løbet af sommeren, hvilket påvirkede afkastene negativt i aktiefondene i SKAGEN i juli måned. Foto: Bloomberg

Juli måned blev et skridt frem og to tilbage. En svækket dollar skabte uro og medførte til kursfald på de globale aktiemarkeder målt i DKK. Det gjaldt også SKAGEN Global, der tabte lidt terræn i de to første sommermåneder. Fonden ligger dog fortsat foran benchmark år til dato.

Porteføljeteamet har brugt en del af sommeren til at trimme porteføljen og tilføje et par nye spændende selskaber. Således blev forsikringsselskabet Beazley tilføjet i juli måned. Det hollandske selskab har specialiseret sig på en række særlige forsikringsområder, som fx cyberkriminalitet, der er i kraftig vækst. State bank of India forlod porteføljen efter en stærk kursudvikling, ligesom teamet også solgte sig ud af General Electric i juli måned.

Positive forventninger til de nye markeder

Der blæser stadig positive vinde på de nye markeder, hvilket kun blev forstærket af endnu en måned med outperformance i forhold til de etablerede markeder. Vi er nu oppe på tyve uger i træk med positive pengestrømme ind i de nye markeder, hvilket er en ny rekord. Året som helhed har budt på en tilførsel af hele 49,6 milliarder USD ind i de nye markeder.

Selvom måneden bød på en god udvikling for hovedparten af selskaberne i SKAGEN Kon-Tiki, endte juli alligevel med at blive en udfordrende måned. Det skyldtes først og fremmest en række skuffende resultater i en del af topti-positionerne i porteføljen. Særlig Hyundai Motors oplevede et markant kursfald efter et skuffende regnskab for andet kvartal. Porteføljen vurderes stadig som attraktivt prisfastsat og med et godt potentiale.

Mere medvind til SKAGEN M2

SKAGEN m2 fortsætter den gode udvikling og har leveret et betydeligt merafkast i år. Det positive afkast fortsatte i juli måned. Månedens bedste bidragsyder var Global Logistic Properties. Det finske ejendomsselskab Sponda blev solgt ud af porteføljen efter et bud fra Blackstone. British Land, Ashford Hospitality Trust og Axiare blev solgt på grund af fondens ændring af sammenligningsindeks.

Brasiliansk comeback i SKAGEN Focus

Efter et særdeles stærkt investeringsår i 2016, har nogle af SKAGEN Focus største positioner været ramt af dårlige nyheder. Det har betydet, at fonden ligger efter indeks år til dato. Den brasilianske fødevareproducent JBS har været igennem et udfordrende forår og har bidraget negativt til afkastet SKAGEN Focus i år. Derfor var det ekstra positivt at notere, at juli måned endelig bød på en betydelig optur i aktiekursen efter selskabet har klaret at refinansiere sin gæld. Desuden bekræfter en række rapporter i markedet, at investeringstesen om bedre indtjeningsmarginaler for kød holder stik. Teamet solgte sig ud af FFP, der er hovedejeren i Peugeot, da aktien nåede kursmålet. Investeringerne i Fourlis og E-Mart er også reduceret væsentligt, da aktierne er steget kraftigt og nu handles tæt på kursmålet.

Øyvind Fjells første måned i SKAGEN Vekst

Juli blev også måneden, hvor Øivind Fjell satte sig i spidsen for den global-nordiske fond SKAGEN Vekst. Fjell har allerede udtryk, at han kommer til at sætte sit markante fingeraftryk i porteføljen. Den første måned blev bl.a. brugt til at koncentrere porteføljen yderligere, således at porteføljen nu består af 48 selskaber. Teamet fokuserer på selskaber med en solid fundamental udvikling og en stærk pengestrøm. Det betød bl.a., at porteføljeteamet købte sig ind i de to selskaber Applied Materials og Broadcom, der begge har en kraftig eksponering mod halvleder-industrien. En teknologi, der oplever en stærk vækst og efterspørgsel i disse år.

Bliv opdateret i statusrapporterne

I statusrapporterne kan du læse mere om alle bevægelserne i SKAGEN Vekst og de andre fonde. Her kan du også læse om obligationsfondene i SKAGEN Fondene. Du er altid velkommen til at kontakte en rådgiver, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.