Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

Er du ikke tilfreds med den service, du har modtaget, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på tlf.: 7010 4001 eller via kundeservice@skagenfondene.dk

Ønsker du at fremsætte en formel klage, skal dette ske skriftligt. Det er vigtigt, at du beskriver hændelsforløbet grundigt og gør det klart, hvad du mener, SKAGEN har gjort galt, samt hvad du ønsker at opnå ved klagen. Vedlæg gerne evt. dokumentation.

Klagen skal sendes til legal@skagenfondene.no eller med post til:

SKAGEN
Forretningsstøtte og kontroll
Postboks 160
4001 Stavanger.

Du modtager en skriftlig bekræftelse på modtagelsen samt forventet behandlingstid.

Hvis du er utilfreds med SKAGENs svar på din klage, kan du viderebringe din klage for det danske Ankenævnet for Investeringsfonde eller det norske Finansklagenemnda (se nedenfor). For at disse kan behandle en eventuel tvist, skal klagen først være sendt til SKAGEN, som må få en rimelig frist til at give et svar.

Klage til det norske klagenævn, Finansklagenemnda

Ønsker du ikke at henvende dig til danske Ankenævnet for Investeringsfonde, kan du i stedet gå via det norske Finansklagenemnda.

For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuel tvist, må klagen først være sendt til SKAGEN, som må få en rimelig frist til at give et svar. Derefter kan kunden sende en skriftlige klage til Finansklagenemnda, hvoraf det skal fremgå, hvad sagen drejer sig om, og hvilket udfald kunden forventer af klagen.

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
NO - 0212 Oslo
Telefon: +47 2313 1960

Er du erhvervskunde?

Såfremt du er erhvervskunde, kan du kun forvente at få behandlet din klage af Ankenævnet for Investeringsfonde, hvis dit kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

EU-Kommissionens klageportal

Du kan også klage via EU-Kommissionens klageportal, hvor du kan få hjælp til at klage over onlinehandel. Dette er især relevant, hvis du er bosat i et andet EU-land. I klageformularen skal du angive SKAGENs emailadresse. Til dette formål skal du bruge legal@skagenfondene.no

Se også:

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up