Gå til hovedindhold

Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond er en pulje, hvor mange investorer går sammen om at investere i værdipapirer. Investerer du i en fond, bliver du medejer af fonden og får udstedt investeringsbeviser. Aktie- og obligationsfonde er de typiske fondstyper.

Illustration af stigende grafkurve

Aktiefonde

En aktiefond investerer mindst 80 procent af kapitalen i aktiemarkedet. Vil du investere i aktiefonde, bør du have en investeringshorisont på mindst fem år.
Illustration af kamera

Obligationsfonde

Obligationsfonde investerer i rentepapirer som bl.a. certifikater, obligationer og bankindskud. Vil du investere i obligationsfonde, bør du have en investeringshorisont på mindst tre år.

Formålet med din investering


Har du et mål med din investering? Hvornår skal du bruge pengene? Investeringsløsningen afhænger af din investeringshorisont. Jo længere tid du investere, jo lavere risiko.

Find den investering der passer dig


Obligationsfonde er til dig, der ønsker en lav risiko eller har en kortere tidshorisont. Aktiefonde er til dig med en lang tidshorisont og som ønsker et højere afkast, men som også tåler at se værdiudsving af din investering over tid. Vi anbefaler en balanceret portefølje.

Sådan investerer du


Vi anbefaler, at du altid kontakter en formuerådgiver, inden du starter din investering for at sikre, at din investeringshorisont og risikoprofil er korrekt. Du kan investere i SKAGENs fonde direkte via SKAGEN Fondene eller via dit pengeinstitut.

Handel via SKAGEN

Du kan købe og sælge dine SKAGEN beviser direkte via os. Det er gratis at handle og opbevare dine SKAGEN beviser hos os. Dine værdipapirer bliver opbevaret i SKAGEN depot.

Handel via din bank

Du kan handle SKAGEN beviserne via din netbank eller din rådgiver i banken. Du modtager afregningen fra din bank og dine SKAGEN beviser placeres i dit depot i banken.

SKAGEN login

Se dine investeringer via "Min side". Her får du adgang til skræddersyet information og rapporter om dine beholdninger i SKAGENs fonde.

Prøv vores beregner og se det afkast vores kunder har fået.

Alle SKAGEN Fondenes løsninger er udviklet med målsætningen om at skabe det bedst mulige afkast i forhold til den risiko, som tages.

Se hvordan din opsparing kunne havde udviklede sig med vores historiske beregner.
Se hvordan din opsparing kunne havde udviklede sig med vores historiske beregner.

SKAGENs aktie- og obligationsfonde beskattes efter de samme regler som ved direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing.

Nedenfor finder du information om

Læs mere om beskatning af SKAGENs fonde

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.