Gå til hovedindhold

Hvad er en investeringsfond?

En investeringsfond er en pulje, hvor mange investorer går sammen om at investere i værdipapirer. Investerer du i en fond, bliver du medejer af fonden og får udstedt investeringsbeviser. Aktie- og obligationsfonde er de typiske fondstyper.

Illustration af stigende grafkurve

Aktiefonde

En aktiefond investerer mindst 80 procent af kapitalen i aktiemarkedet. Vil du investere i aktiefonde, bør du have en investeringshorisont på mindst fem år.
Illustration af kamera

Obligationsfonde

Obligationsfonde investerer i rentepapirer som bl.a. certifikater, obligationer og bankindskud. Vil du investere i obligationsfonde, bør du have en investeringshorisont på mindst tre år.

Formålet med din investering


Har du et mål med din investering? Hvornår skal du bruge pengene? Investeringsløsningen afhænger af din investeringshorisont.

Find den investering der passer dig


Vi anbefaler en balanceret portefølje. Obligationsfonde er til dig, der ønsker en lav risiko eller har en kortere tidshorisont. Aktiefonde er til dig med en lang tidshorisont og som ønsker et højere afkast, men som også tåler at se værdiudsving af din investering over tid.

Sådan investerer du


Vi anbefaler, at du altid kontakter en formuerådgiver, inden du starter din investering for at sikre, at din investeringshorisont og risikoprofil er korrekt. Du kan investere i SKAGENs fonde direkte via SKAGEN Fondene eller via dit pengeinstitut.

Køb via SKAGEN

Det er gratis at købe og sælge dine SKAGEN beviser direkte via os. Dine værdipapirer bliver opbevaret i SKAGEN depot, uden omkostninger.

Køb via din bank

Du kan handle SKAGENs beviser i din netbank eller via din rådgiver. Beviserne placeres i dit depot i banken, og du modtager afregningen fra banken.

SKAGEN login

Via "Min side" får du et overblik over dine SKAGEN investeringer og adgang til skræddersyet information og rapporter om dine investeringer i SKAGENs fonde.

Prøv vores beregner og se det afkast vores kunder har fået.

Alle SKAGEN Fondenes løsninger er udviklet med målsætningen om at skabe det bedst mulige afkast i forhold til den risiko, som tages.

Se hvordan din opsparing kunne havde udviklede sig med vores historiske beregner.
Se hvordan din opsparing kunne havde udviklede sig med vores historiske beregner.

SKAGENs aktie- og obligationsfonde beskattes efter de samme regler som ved direkte investering i obligationer eller aktier. Det gælder, uanset om du investerer almindelig, fri opsparing eller pensionsopsparing.

Nedenfor finder du information om

Læs mere om beskatning af SKAGENs fonde

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.