Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om os chevron_right
Nyheder chevron_right
5 min læsetid

Update fra SKAGEN Kon-Tiki: Bedring på vej

De globale aktiemarkeder fortsatte deres opadgående trend i tredje kvartal, og flere sektorer nåede endda nye all-time-highs i perioden, efterhånden som tilliden til et økonomisk opsving tog fart. De sår, som realøkonomien måske stadig må slikke en tid endnu, ser det nemlig ud til, at de finansielle markeder er kommet sig noget hurtigere over. Kombinationen af en løsere pengepolitik i en tid fremover og globale finanspolitiske stimuli, der begynder at skinne igennem i statistikken, har indtil videre lagt en dæmper på den voksende bekymring for de negative effekter af en anden COVID-19-bølge og usikkerheden forud for det amerikanske præsidentvalg.

Vækstmarkederne overhalede de udviklede markeder i kvartalet - som det ofte er tilfældet, når den amerikanske dollar er svækket. SKAGEN Kon-Tiki byggede i perioden videre på det positive momentum, der blev etableret i slutningen af første kvartal. Når vi ser frem på det sidste kvartal af 2020, er det svært ikke at tænke, at der alligevel venter en overraskelse eller to, og derfor opretholder SKAGEN Kon-Tiki-teamet en velafbalanceret portefølje med en passende downside-beskyttelse.

Sydkorea trak op

SKAGEN Kon-Tikis præstation i kvartalet blev især drevet af fondens store eksponering mod Sydkorea, som tilbyder en sjælden kombination af store virksomheder og meget attraktive værdiansættelser. Mens de batteriproducenter, der har eksponering mod elektriske køretøjer, løftede fonden i andet kvartal, var det alligevel vores trofaste positioner i Hyundai Motor, LG Electronics og Samsung Electronics, der bidrog mest positivt i tredje kvartal. LG Electronics og Samsung Electronics har draget fordel af deres eksponering mod skiftende forbrugertendenser inden for husholdningsapparater og tech-udstyr til hjemmearbejdspladsen, mens Hyundai Motor opnår større og større anerkendelse for sin position inden for biler med nye energikilder, og for at selskabet igen og igen når de operationelle mål, de sætter.

Vi er også glade for at kunne meddelele, at Tech Mahindra, der blev tilføjet til porteføljen i maj, bidrog væsentligt til resultatet i tredje kvartal. Igen blev det klart, hvor stærk kombinationen af ​​en undervurderet eksponering mod et attraktivt segment (her 5G) og en lav værdiansættelse er. Generelt har vores øgede eksponering mod ikke-finansielle selskaber i Indien gavnet resultaterne betydeligt gennem året.

Vores selskaber inden for råvareproduktion fortsatte også med at bidrage positivt til det samlede billede. Ivanhoe Mines præsenterede en opdateret analyse af Kamoa-Kakula-projektet i Den demokratiske republik Congo og afholdt virtuel investordag, hvor de præsenterede de ikke ubetydelige fremskridt, der har fundet sted siden vores besøg i fjor. Første produktionsdag ligger nu mindre end 12 måneder ude i fremtiden, og vi forventer, at markedet i stigende grad anerkender værdien af ​​Ivanhoes unikke portefølje af kvalitetsaktiver.

Den position, der trak mest nedad i kvartalet, blev den landbaserede lakseproducent Atlantic Sapphire, som led under den COVID-relaterede opbremsning i byggeaktiviteter, hvilket smittede af på både udgifterne og fangsten. Vi ser dog fortsat et potentiale i virksomheden og er især begejstrede for Atlantic Sapphires udsigter på den lange bane. Vi deltog derfor i den seneste (succesfulde) refinansieringsrunde med det formål at fremskynde væksten, og vores tålmodighed blev belønnet, da virksomheden rapporterede sin første betydelige fangst af amerikansk landopdrættede Bluehouse-laks i slutningen af ​​september. Vi forventer derfor, at aktien vil genvinde de seneste tab, efterhånden som høsten øges.

SKAGEN Kon-Tikis poster inden for den finansielel sektor trak også fortsat resultatet i negativ retning, idet den lave rente og potentielt højere tab ved udlån har svækket de fleste bankers indtjeningsevne i en rum tid fremover.

Også vores position i Naspers var i modvind og lå underdrejet som følger af blandt andet den relativt svage kursudvikling i Tencent. Vi ser dog stadig denne udvikling som kortsigtet og har købt os yderligere ind i selskabet.

Aktiviteter i porteføljen

Vi har føjet en række poster til porteføljen i dette kvartal, her bør især fremhæves China Life, der er et af Kinas førende forsikringsselskab, og det koreanske emballagefirma Samyang Packaging. I vores optik er China Life et af de selskaber, der vil nyde godt på den lange bane af udviklingen på forsikringsmarkedet og ikke mindst af en fortsat institutionalisering af aktiemarkedet i Kina. Selv om aktierne er kommet under pres efter et fald i den lange rente og svækkede salgstal i industrien på grund af COVID, mener vi, at China Lifes overordnede relative position er blevet styrket. Samyang Packaging er en førende koreansk producent af drikkevareemballage. Vi mener, at Samyang Packaging kan få en markedsfordel som følger af kapacitetsudvidelser, der vil forbedre dækningsgraden i selskabet og øge muligheden for at skabe fremtidige pengestrømme. På grund af sin relativt lave markedsværdi og nicheposition bliver virksomheden ikke bredt fulgt af analytikerne. Vi ser derfor en væsentlig upside på aktierne, efterhånden som selskabets finansielle præstation styrkes som følger af de seneste kapacitetsudvidelser.

Vi solgte os i kvartalet ud af Golar LNG, da aktiekursen nåede vores mål som resultat af nyheden om børsnoteringen af det brasilianske datterselskab Hygo. Netop denne børsnotering har hele tiden været en central søjle i vores investeringsplan, men på nuværende tidspunkt er det faktisk uklart, om noteringen gennemføres, idet den er sat på hold, fordi navnet på Hygos direktør er dukket op i en korruptionsundersøgelse, der går tilbage før direktørens ansættelse i Hygo.

Et kig fremad

Som følger af disse seneste aktiviteter består porteføljen nu af 47 attraktivt værdiansatte selskaber, hvilket er en stigning fra 42 selskaber ved udgangen af andet kvartal. Samlet handles porteføljen til 11x indtjeningen i indeværende år, 0,9x P/B og med et direkte afkast på 3 pct. Det svarer til en rabat på 35-45 pct. sammenlignet med MSCI EM-indekset. Tager man de usikre tider og den enorme polarisering mellem værdiansættelsen af ​​vækst-aktier og value-selskaber i betragtning, er vi fortsat fokuseret på at afbalancere upside-potentiale med downside-beskyttelse på tværs af porteføljen.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.