Gå til hovedindhold
3 min læsetid

Nyt perspektiv på Emerging Markets

26. februar 2016

Hvorfor skal vi tro på, at udviklingen i Emerging Markets vender i 2016 med forbedrede afkast i forhold til de seneste år?

- Der er afgjort mulighed for, at 2016 bliver bedre end 2015. Vi skal helt tilbage til de sene 1990'ere for at finde et lignende scenario. De globale vækstmarkeder handles i øjeblikket med en betydelig rabat på 40 procent på indtjening og halv pris mod bogført egenkapital i forhold til de industrialiserede markeder.

- Der er rigtig gode muligheder for at finde interessante kvalitetsselskaber, der er attraktivt prisfastsat i Emerging Markets. Vi leder fortsat efter de selskaber, der er førende på sit markedsområde, og som er godt i rustet til at stå i mod udefrakommende påvirkninger og makroøkonomiske forhold.

Hvorfor tror du så, at Emerging Markets stadig er omgærdet af stor pessimisme lige nu?

- Usikkerheden i Kina, korruptionen i Rusland, Sydafrika og Brasilien samt de fortsat faldende råvarepriser er nogle af hoveårsagerne til, at pessimismen stadig præger den negative stemning omkring Emerging Markets. Vækstmarkederne bliver på gammel kolonialistisk vis stadig betragtet som råvareleverandører, hvorimod de 'etablerede' markeder bliver kategoriseret som råvareforbrugere. Men i det seneste årti har mange globale vækstmarkeder bevæget sig fra at være råvareeksportør til at være importører.

- Demografien er stadig voksende i de nye markeder med stigende befolkningstal og forudsætningerne for øget vækst er stærke i disse regioner. Det betyder bl.a. at servicesektoren kommer til at spille en stadig større rolle på disse markeder bl.a. i takt med at velstanden stiger.

Hvor ser I største bekymring omkring Emerging Markets i øjeblikket?

- Kina er stadig det helt store spørgsmålstegn. Den industrielle vækst i Kina vil formentlig forblive lav, da der savnes en større hjælpepakke fra landets myndigheder. Til gengæld ser det ud til, at den høje vækst inden for forbrugs- og servicesektoren vil fortsætte og måske endog accelerere.

-Grundlaget synes at være til stede; opsparingen er høj, husholdningernes gæld er lav, og lønningerne er stigende. Mange er bekymrede for, at industriproduktionens svage momentum vil føre til, at landet foretager en devaluering. Men dette synspunkt er efter vores vurdering ikke umiddelbart logisk. Landet har verdens største overskud på handelsbalancen, og bytteforholdet er allerede ved at blive stærkt forbedret som følge af det globale prisfald på råvarer. En devaluering vil desuden være i modstrid med målsætninger som øget produktivitet og forbedret købekraft.

Antallet af selskaber i SKAGEN Kon-Tiki er faldet i 2015. Hvad er årsagen til dette?

- Efter det svage investeringsresultat i 2014, tog vi i 2015 en runde med fornyet vurdering af risikoprocesserne, gennemgang af købs- og salgsdisciplinen og strammere formulerede investeringshypoteser. Det betyder ikke, at vores veletablerede investeringsfilosofi har ændret sig, men at vi har evalueret og justeret de processer, som er forbundet med udførelsen. Vi har som resultat af gennemgangen sagt farvel til over 30 selskaber i 2015. Porteføljens koncentrationsgrad svarer nu til, hvad den var i fondens tidelige år.

- SKAGEN har i løbet af 2015 også strammet op omkring udførelsen og fokuseret på miljømæssige, sociale og selskabsledelsesmæssige faktorer, også kendt som ESG. Det er vores skøn, at større vægt på disse faktorer i vores investeringsanalyse har reduceret selskabsrisikoen. Vi mener, at effekten allerede har været positiv.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.