Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Muligheder i Kina for SKAGEN Kon-Tiki

Inkluderingen forventes at øge kapitaltilførslen til kinesiske aktier fra udenlandske investorer betydeligt. Men SKAGEN Kon-Tikis porteføljeforvalter, Fredrik Bjelland, er ikke helt overbevist. Forventet kapitaltilførsel til A-aktierne i absolutte tal kan synes høj, nogle har anslået 40 mia. USD, men det er relativt beskedent i forhold til størrelsen af markedet for A-aktier, som er 8 bio. USD, forklarer Fredrik. Han forventer derfor ikke nogen nævneværdig kortsigtet effekt på markedet.

- Når det er sagt, så mener vi, at det er en betydelig retningsændring, og at Kinas andel i vækstmarkederne og globale indekser vil stige over tid. Derfor kan globale investorer ikke overse dette marked fremover, siger Fredrik Bjelland.

Uafhængig af referenceindeks

For SKAGEN Kon-Tiki betyder ændringen i referenceindekset ikke det store. Forvalterne kigger ikke mod referenceindekset, og havde allerede investeret i nogle kinesiske A-aktier, før de blev inkluderet i indekset. Af nyere dato kan nævnes Gree Electric, verdens førende leverandør af klimaanlæg, og Hanzhou Robam Appliances, en producent af hårde hvidevarer til køkkenet i den dyre ende af segmentet. Porteføljeforvalterne har allerede solgt positionen i Gree Electric og taget profitten hjem, mens den seneste korrektion i Hangzhou Robam Appliances har åbnet op for at investere i selskabet på en attraktiv værdiansættelse.

Vigtigt at være aktiv

Forvalter-teamet ser betydelige muligheder for at finde attraktivt positionerede selskaber med A-aktier, og mener at markedsstrukturen er gunstig for aktiv forvaltning. Fordi vækstmarkederne er så forskellige, mener forvalterne i SKAGEN Kon-Tiki, at aktive forvaltere har større muligheder for at skabe værdi gennem en disciplineret og selektiv investeringsproces. Porteføljeforvalterne er klar over den højere risiko i Kina, særligt i form af finansiel gennemsigtighed, klima, social ansvarlighed og god selskabsledelse (ESG) og generelt højere værdifastsættelser for lignende virksomheder i Hongkong. ESG-faktorer er vigtige for at sikre langsigtet værdiskabelse, og det er derfor vigtigt at være i stand til at foretage uafhængige analyser, både af finansielle og ikke-finansielle forhold. Aktive forvaltere er godt rustet til at gøre det.

- Vores tilgang til Kina fortsætter uændret, ligesom vores tilgang til alle øvrige muligheder. Nemlig ved at fokusere på virksomheder med en klar forståelse af risiko-/afkastforholdet, siger Fredrik.

Fra Shanghai til Stavanger

At arbejde i Stavanger i SKAGEN Kon-Tiki-teamet har unægtelig været en stor ændring for Fredrik, som for kun ni måneder siden arbejdede for NBIM (den norske oliefond) i Shanghai og London. Ikke desto mindre er han imponeret over den stærke kultur, teamdynamikken i SKAGEN og et ensidig fokus på at finde attraktive investeringsmuligheder til investorerne.

- Vi har investeret i en række nye selskaber i porteføljen samtidig med, at vi bevarer vores klare værdibaserede investeringsfilosofi, som jeg fandt attraktiv ved SKAGEN. Jeg har også nydt at møde mange af vores kunder. En bedre forståelse af kundernes forventninger, og hvordan vi bedst opfylder disse, har været et vigtigt fokus for mig, siger Fredrik.

Fredrik har netop været på en ni-dages tur til Kina, hvor han besøgte en række virksomheder og tidligere kontakter i Shanghai, Hangzhou, Suzhou og Wuxi. Alle byerne har klynger af high-tech virksomheder, der ligger inden for to timers kørsel med tog fra Shanghai.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up