Gå til hovedindhold
4 min læsetid

Investeringsdirektøren: Muligheder i de udfordrede vækstmarkeder

De globale aktiemarkeder fortsatte deres kurs i tredje kvartal og leverede tilfredsstillende afkast, som i høj grad var drevet af stærke og relativt gunstige udviklede markeder, særligt USA. De nye markeder oplevede igen et tab, men på et lavere niveau i forhold til andet kvartal, idet volatiliteten på tværs af lande og sektorer steg.

De fleste af vores aktiefonde leverede solide absolutte afkast henover det forgangne kvartal. Undtagelsen var SKAGEN Kon-Tiki, som blev særligt hårdt ramt, da de nye markeder blev negativt påvirket af en række makroøkonomiske faktorer. Mest udtalt var eskaleringen af de amerikanske handels-restriktioner - især over for Kina, hvor der var stigende bekymring over restriktionernes indvirkning på landets økonomiske vækst. Dette havde generelt en negativ indflydelse på stemningen blandt investorerne på de nye markeder. En stadig stærkere amerikansk dollar, som følge af stigende renter i USA, påvirkede også landene på de nye markeder negativt - og i særlig grad landene med en høj udlandsgæld.

Problemer i Tyrkiet

For lande så som Tyrkiet og Argentina, som i øjeblikket oplever uro på den politiske front, har den økonomiske modvind haft mere alvorlige følger. Tyrkiet er blevet særligt hårdt ramt, idet kursen på den tyrkiske lira er faldet 40 procent, og kursen, målt i EUR, på de tyrkiske aktier er blevet mere end halveret år-til-dato. Selvom Tyrkiet er relativ ubetydelig i økonomiske termer og i forhold til samlet markedsværdi – landet tegner sig for mindre en 1 procent af MSCI EM-indekset - så er der stigende bekymring for, at problemerne i Tyrkiet kan sprede sig til andre lande på de nye markeder.

SKAGEN Kon-Tikis overvægt i Tyrkiet har bidraget til, at fonden ligger efter sit referenceindeks, og der arbejdes med at adressere dette. Vi deler dog ikke investorernes frygt for en spredning, og vi grundlæggende positive forventninger til udviklingen på de nye markeder. Disse markeder forventes fortsat at vokse dobbelt så meget som de udviklede markeder i de kommende to år, og i gennemsnitlig at have halvt så meget gæld. Landenes langsigtede strukturelle drivkræfter bag væksten er fortsat tilstede. Vi mener ligeledes, at landenes heterogene karakter og attraktive værdifastsættelser - særligt sammenlignet med mange udviklede markeder - fortsat indebærer interessante investeringsmuligheder. Dette gør sig især gældende for aktive forvaltere med en langsigtet investeringshorisont, så som SKAGEN.

I øjeblikket ser den amerikanske dollar ud til at være overvurderet på en række parametre, og enhver svækkelse vil sandsynligvis styrke de nye markeder. Endvidere er det også muligt, at præsident Trump vil opbløde sin hårde handelspolitiske kurs, eftersom toldsatserne på amerikansk eksport begynder at blive mærkbare i USA - og dette særligt forud for det vigtige midtvejsvalg i november. En ændring med hensyn til de to største udfordringer på de nye markeder i år vil kunne fremskynde og sætte fart i opsvinget.

Momentum på de udviklede markeder

Henover sommeren fortsatte den positive udvikling i de fleste europæiske lande og i USA, og udsigterne blev endnu mere positive i tredje kvartal for de udviklede lande. Især i USA, hvor aktiemarkederne leverede de højeste kvartalsafkast i fem år. Vi ser fortsat relativt sunde grundlæggende værdier blandt virksomhederne på tværs af kontinenter, og virksomhederne er fortsat forsigtigt optimistiske i forhold til deres fremtidige indtjening. På trods af høje prisfastsættelser - både i forhold til historiske niveauer og i forhold til de nye markeder - finder vores porteføljeforvalterteam stadig gode investeringsmuligheder og har investereret i en række spændende selskaber i kvartalet.

Dette kvartal markerede også tiåret for finanskrisen, en periode med historisk stor uro og usikkerhed blandt investorerne. Ligesom det generelle marked har vores kunder fået betydelige afkast i det årti, der fulgte i kølvandet på krisen, men det har ikke været uden turbulens undervejs. Nu begynder pengepolitikken at normaliseres, og vi håber, at aktieudvælgelsen vil betale sig. Jubilæet sætter også fokus på fordelene ved at bevare roen og fastholde en langsigtet investeringsstrategi. I SKAGEN fortsætter vi med at udvælge de mest solide selskaber over hele verden, til de mest attraktive priser. Jeg føler mig overbevist om, at vores fonde også fremover vil levere solide afkast til kunderne.

Læs også

Bliv opdateret på udviklingen i vores fonde i 3. kvartal.

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.