Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

3 min læsetid

Katastrofeår skaber muligheder i forsikringsindustrien

2017 været et af de dyreste år i historien for forsikringsbranchen. Det samlede globale forsikringstab er i år anslået til at overstige 100 milliarder dollar, hvilket skal ses i lyset af et gennemsnit på 34 milliarder igennem de sidse ti år. Alligevel viser erfaringen, at et voldsomt katastrofeår kan skabe spændende investeringsmuligheder i forsikringsindustrien. Hvordan tænker du sikkert?

Katastrofer skaber langsigtede muligheder

For det første kan de kortsigtede konsekvenser føre til attraktive langsigtede gevinster. På brancheniveau vil tabene i år sandsynligvis eliminere det meste af branchens overskud for 2017. Men rent statistisk er 2017 blot et engangstilfælde, der kun kommer med lange mellemrum. I et længere perspektiv, vil de strukturelle udsigter sandsynligvis gavnes af et katastrofeår, da frygten øger efterspørgslen og fører til betydeligt højere priser på tværs af markederne. Frygten næres af den omfattende globale mediedækning, der øger bevidstheden og presser panikfaktoren op.

De fornuftige vinderkatier

For det andet vil årets store forsikringstab skille fårene fra bukkene i branchen. Således giver tabsestimaterne, der er fremlagt i 3. kvartal 2017 en stærk indikation på, hvem der er fremtidens vindere og tabere. Efter fem år med forholdsvis få naturkatastrofer, har nogle forsikringsselskaber gradvist sænket deres priser og lempet på sikkerhedsmarginerne. De er blevet overmodige og desperate i jagten efter større kundevolumen. På den anden side har de mere disciplinerede og konservative forsikringsselskaber forberedt sig på, at et år som i år kunne komme. De har forstået at tilpasse volumen, når mulighederne var begrænsede og er nu klar til at vokse når udsigten til øget efterspørgsel er gode.

Markedet har det med at undervurdere, disse typer selskaber, da den sande værdi af denne strategiske position, ofte først vil vise sig efter flere år. Det betød, at da orkansæsonen var på sit højeste i år og en lang række kortsigtede investorer flygtede for de forestående kortsigtede tab, missede de en sjælden mulighed for at købe sig billigt ind i de to undervurderede kvalitetsforsikringsselskaber Hiscox og Beazley. De to mid-cap forsikringsselskaber er et klassisk eksempel på forsikringsselskaber, der netop har forstået at tilpasse sig udbud og efterspørgsel, i en branche, der mere end nogen anden er styret af følelser og frygt.

Klummen har været bragt som en del af serien "Morgenkommentaren" i Jyllands Posten Investor. Klummen bygger på en længere analyse af porteføljeforvalteren i SKAGEN Global, Knut Gezelius.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up