Gå til hovedindhold
Vores fonde chevron_right
Invester i fonde chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt os chevron_right
Nyheder chevron_right
Om os chevron_right

Indholdet på denne side er markedsføring

6 min læsetid

Juli bød på atypisk høj volatilitet

Historisk set er juli en død periode på verdensmarkederne. Men helt i tråd med den generelle trend for 2020, blev også juli i år meget anderledes, end man måske kunne have forventet.

Måneden bød nemlig på stor volatilitet, og både den amerikanske og den europæiske økonomi gik på skrump: Den amerikanske centralbank udvidede sine udlånsprogrammer, og i EU indgik man en historisk aftale om en pandemi-hjælpepakke. Trods tøven i den globale økonomi fortsatte aktiemarkederne langt hen ad vejen deres opadgående rute.

I vores fonde sluttede SKAGEN m2 og SKAGEN Vekst måneden på linje med deres referencerindekser, mens SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN Global haltede en smule efter. Kun SKAGEN Focus formåede i juli at slå sit indeks med godt et procentpoint.

SKAGEN Focus

Vores fokuserede aktiefond præsterede flot i juli – både i absolutte og relative termer. Fonden slog sit indeks med 1,1 pct. og havnede således med en fremgang på 1,6 pct. sammenlignet med måneden inden. Det er stadig især fondens to største poster, minedriftselskaberne Roxgold og Ivanhoe Mines, der bidrager positivt. Men også mere generelt har fonden set stærke præstationer i flere af dens positioner i industriproduktion, præcis som tilfældet også har været tidligere, når markedet skal komme sig oven på store fald.

Månedens bedste bidrag kom da også fra den canadiske skovbrugsselskab West Fraser Timber. Det er bestemt ikke en tilfældighed, for amerikanerne er gået i gang med renoveringsprojekter under lock-down. Det har ført til en øget efterspørgsel på netop tømmer, hvilket igen har fået priserne til at banke i vejret, så de nu har nået tæt ved det højeste niveau nogensinde.

I juli gik SKAGEN Focus ind i en enkelt ny position, den japanske elevatorproducent Fujitec, hvor forvalterne ser et stort potentiale. Fujitec har nemlig fine muligheder for at optimere forretningen på både den helt grundlæggende drift og på balancen, hvilket en række aktivistiske investorer da også presser på for.

SKAGEN Global

Til trods for flotte præstationer havnede SKAGEN Global med en fremgang på 0,1 pct. alligevel 0,4 pct. efter sit referenceindeks i juli. Især det danske logistikselskab DSV Panalpina er ellers vækstet pænt i periden og blev da også den største bidragyder i vores globale aktiefond i juli. DSV's opkøb af Panalpina er gået efter planen, og det mergede selskab demonstrerer igen og igen sin overlegne driftssikkerhed.

Blandt de positioner, der trak heftigst nedad i måneden­­­, finder man RELX, den engelsk-hollandske software- og dataanalysevirksomhed. Til trods for at tre af RELX' fire divisioner klarer sig nogenlunde, trak udstillingsdivisionen betydeligt ned – for langt de fleste messer o.lign. er aflyst som følger af coronapandemien.

SKAGEN Global gik ikke ind i nogle nye selskaber i juli men forlod til gengæld den franske spiritusproducent Pernod Ricard for i stedet at øge positionerne i andre selskaber med mere attraktive udsigter på den lange bane.

SKAGEN m2

Vores alternative ejendomsfond afsluttede juli helt på linje med sit indeks med en negativ vækst på -2,1 pct. At det ikke gik værre, skyldes i høj grad fondens positioner i logistik, datacentre og boligbyggeri, da disse sektorer er langt mere modstandsdygtige over for pandemiens ødelæggelser end fx hotelbranchen og butikslokaler.

Kojamo, den finske boligoperatør, blev periodens stærkeste performer, næst efter det amerikanske datacenter Equinix, mens det japanske ejendomsinvesteringsselskab Mitsui Fudosan trak ned efter en ny bølge af COVID-19-smittede i Tokyo.

Ejendomssektoren halter stadig efter, til trods for massive stimuli og særdeles lav rente. Men der er samtidig tale om en mere og mere polariseret branche, hvorfor SKAGEN m2's fokus på modstandsdygtige selskaber, nøje udvalgt ud fra en række megatrends inden for befolkningsudvikling, kan vise sig at blive en vigtig faktor. Ejendomssektoren er ikke immun over for de makroøkonomiske udfordringer, vi står over for. Men fondens forvaltere mener stadig, at de langsigtede perspektiver er gode for SKAGEN m2.

SKAGEN Kon-Tiki

Med en fremgang på 1,5 pct. i juli stod SKAGEN Kon-Tiki ikke helt mål med sit referenceindeks, der sluttede måneden med 3,1 pct. fremgang. Forskellen skyldes især, at vores vækstmarkedsfond ikke har lige så stor eksponering i de store internetvirksomheder, som referenceindekset har. I disse selskaber har resultaterne nemlig været noget bedre end forventet. Det blev derfor i stedet SKAGEN Kon-Tikis positioner i cykliske aktier som mineselskaberne Ivanhoe Mines og Turquoise Hill Resources, der drev væksten i perioden. Her har man nemlig nydt godt af stigende kobberpriser som følger af mindsket udbud og forventninger om, at efterspørgslen stiger.

Også en af fondens nyeste positioner, nemlig indiske Tech Mahindra, bidrog kraftigt til fremgangen. IT-selskabet har nemlig fastholdt sine fine marginer og har hertil gode fremtidsudsigter efter at have vundet en række lovende kontrakter. På den anden fløj er det stadig Bank of China, der trækker nedad som et resultat af især makroøkonomiske bekymringer.

I juli solgte fonden sine positioner i shippinselskabet Euronav fra, mens man købte sig ind i en ny position, nemlig Kinas førende livsforsikringsselskab China Life, som forvalterne har en forventning om vil nyde godt af en fortsat institutionalisering af det kinesiske aktiemarked på den lange bane.

SKAGEN Vekst

Vores nordisk/globale fond sluttede måneden med en fremgang på 3,1 pct. på linje med sit referenceindeks. Blandt fondens stærke poster finder vi det danske vindmølleeventyr Vestas og norske Yara, der producerer kunstgødning. Begge har slået markedets forventninger og vist flotte resultater i første halvår. Fondens absolutte topperformer blev det svenske investeringsselskab Kinnevik, der har formået at udvælge gode selskaber især i sundhedssektoren og stadig viser flot aktivitet. Kinnevik har nedskaleret flere af deres store investeringer for i stedet at udbetale udbytte til aktionærerne.

I den anden ende af skalaen finder vi imidlertid også et investeringsselskab. Norske Bonheur blev nemlig fondens største negative bidragyder. Gennem den længere tid har Bonheur fokuseret investeringerne i vedvarende energi, men med meldinger om øgede investeringer i krydstogtselskaber kombineret med fortsat begrænset information om minoritetsaktionærer har investorerne sat bremsen i den ellers pæne udvikling i aktieprisen.

SKAGEN Vekst har i juli købt sig ind i et enkelt nyt selskab, nemlig det japanske tech-konglomerat Hitachi. Det har nemlig været mulig at købe sig ind til en tiltagende attraktiv pris, trods Hitachis klare positive fokus på at lave gode overskud og tilte forretningen yderligere i retning af IT/software.

 

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Andre faktorer, blandt andet markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko samt omkostninger, kan påvirke fremtidigt afkast. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Der er risici tilknyttet investeringer i investeringsforeninger på grund af markedsbevægelser, valutaudvikling, renteudvikling, konjunkturer, samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Fondene er denomineret I NOK. Afkast kan stige eller falde som følge af valutaudsving. Før du investerer, opfordrer vi dig til at læse fondenes nøgleinformation og prospekt. Oversigt over omkostninger findes her: www.skagenfondene.dk/investering/omkostninger/

Få de seneste nyheder, artikler og invitationer

Ved at tilmelde dig samtykker du til at SKAGEN registrerer din mailadresse til dette formål. Du kan til enhver tid afmelde dig, ved at bruge linket i de e-mails, du modtager. Du kan få mere information i SKAGENs personvernpolicy.

keyboard_arrow_up