Gå til hovedindhold
3 min læsetid

Hvad skal jeg gøre, når aktiemarkedet falder?

Hvis du har investeret i investeringsfonde eller aktier i mere end et par år, har du sandsynligvis oplevet perioder med udsving på aktiemarkederne - det er ikke helt usædvanligt. Ikke desto mindre kan det være svært at være vidne til, at værdien af ens opsparing bliver mindre. Men det vil skifte igen - før eller siden.

Det er godt at have for øje i urolige tider. Markederne går op og ned, det kan vi være sikre på. Det eneste problem er, at ingen - hverken lægmænd eller børshajer - kan vide, hvornår markederne igen stiger.

1. Vores vigtigste råd er at investere løbende

Fremfor at investere det fulde beløb på én gang, anbefaler vi, at du investerer over en længere periode. Dermed reduceres påvirkningen af ​​aktiemarkedets udsving.

I SKAGEN Fondene er vi langsigtede investorer. Vi tror ikke, at man kan time markedet, men tror på, at det kan betale sig at købe aktier, der er billigt prisfastsat, og som har potentialet til at blive en god investering på længere sigt. De store udsving er en del af spillet. Det gælder derfor om at have is i maven og bevare roen, og udnytte de muligheder som markedsuroen giver.

2. Vælg investeringer, der spreder risikoen

Mange har størstedelen af sin økonomi knyttet til det land, hvor man er bosiddende, fx Danmark, via lønindkomst, pensionsopsparing og fast ejendom. Det kan derfor være en god idé at sprede dine investeringer til andre lande og regioner.

Investerer du i aktivt forvaltet globale aktiefonde, vil din opsparing blive mere diversificeret, da dine investeringer bliver spredt over mange forskellige selskaber i flere forskellige lande og brancher.

3. Sparer du til pensionen?

Hvis du har en længere tidshorisont, behøver du sandsynligvis ikke gøre noget på grund af midlertidige op- eller nedture.

Nærmere pensionsalderen sig, har du sikkert allerede planlagt, hvordan din opsparing skal investeres frem mod udbetalingstidspunktet. Det mest almindelige råd at investere en større del af din pensionsopsparing i obligationer og dermed reducere andelen i aktier eller aktiefonde.

4. Forhold dig rolig

Menneskelig adfærd styres stort set af følelser, og aktiemarkeder og investeringer er ingen undtagelse.

Det er almindeligt, at aktiemarkedet bevæger sig mindst ti procent fra det højeste til det laveste. For dig, der er langsigtet, gør det sandsynligvis ingen mærkbar forskel i sidste ende.

En af de mest almindelig fejl er at sælge eller stoppe med at investere i urolige tider og derefter investerer igen, når markederne stiger. Men effekten er, at du får dårligere afkast, end du burde havde haft.

5. Tjek din investeringsportefølje

Udviklingen i markedet påvirker din investeringsportefølje. Har du sammensat din portefølje med en bestemt andel af aktier og obligationer, vil denne ændre sig i takt med markedsudviklingen. Derfor kan det være en god idé at tjekke sammensætningen og sikre, at du fortsat følger den strategi, som du har lagt.

Vi anbefaler, at du lægger en investeringsstrategi, som tager hensyn til din investeringshorisont, hvor store udsving du kan tåle samt at du har en plan, hvis markederne falder.

Kender du din investeringsstrategi?

Vi hjælper dig gerne med at finde ud af, om du får nok ud af din formue og dine investeringer i forhold til dine ønsker og fremtidige behov. Det betyder, at vi sammen

  • udarbejder din investeringsprofil.
  • opstiller en investeringsstrategi på baggrund af din investeringsprofil.
  • sammensætter dine investeringer, så de passer til din investeringsprofil og -strategi. Herunder hvordan SKAGENs og Storebrands fonde kan anvendes på en enkel måde

Bliv kontaktet af en formuerådgiver

keyboard_arrow_up

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab.